Start-guide til stoff om Intelligent Design (ID):

Du er selvsagt fri til å lese etter innfallsmetoden, men her er forsøk på tips om du lurer hvor du skal begynne:

Om du ønsker å starte lesing om Intelligent Design (ID) på norsk, kan kanskje omtale av Tveters bøker være aktuelt?

Om du ser etter en grunnleggende innføring, kan Politisk ukorrekt guidevære en mulighet

Om du er voksen, men lurer på det du tidligere er undervist i biologi -kanEvolutionens Ikoner være et greit sted å begynne

Om du er teologisk interessert, kan boka God and Evolution ha noe å tilføre

Er du mer interessert i fysikk, kan Universet være av interesse

Er du mer historisk/filosofisk interessert, kan kanskje dette være av interesse?

Om du er innforstått med det grunnleggende i biologi, men ikke skjønner poenget med ID -kan Signature in the Cell gi noen hint

-Evt. har ikke-reduserbar kompleksitet vært omdiskutert, men interessen er urettmessig dabbet av igjen.

Om du mener at det er godtgjort at mennesket stammer fra aper, kan du lese dette.

Om du synes statistikk er interessant, kan en tallmessig innfallsvinkel være interesse?

Om du ønsker forklaring på endringer, utover hva evolusjonsteorien kan begrunne -kan raske genetiske endringer ut fra epigenetikk være aktuelt

Om du fortsatt er i tvil om hva du skal satse på, kan kanskje en sammenligning av Intelligent Design og Evolusjonsteorien gi svar?

Leste du den siste norske boka ‘Evolusjon’, men syntes den var ensidig, kan du finne motargumenter her

Så du NRK-serien: Fra fisk til menneske, kan det være greit med litt motvekt her.

Er du teolog eller underviser i religion, så kan du finne supplerende stoff her.

Om du mener medias bilde av f.eks. Stephen Hawking eller Richard Dawkins er fyldestgjørende, kan det suppleres her.

Det er viktig å gjøre seg opp begrunnede meninger, ikke bare flyte med strømmen.

Bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.
Vennligst ta kontakt med web-ansvarlig, dersom en finner at vilkåret for gjengivelse ikke er oppfylt.