/Origo/Guds boeddel

 

Bok: 'Guds undergang: Har naturvitenskapen begravd Gud?'

Boka kommer ut i norsk oversettelse høsten 2018 hos Damaris, Norge.

Her er noen smakebiter fra boka, trykket på norsk i Origo, før den danske Origo-oversettelsen var ferdig,

Boktittelen over, er en ironisk beskrivelse av hvordan noen oppfatter vitenskapen.

At universet kan forstås rasjonelt, som grunnlaget vitenskapelige metoder hviler på, -er mest forenlig med teisme.

Om alt som finnes, inklusive våre tanker, er kolliderende atomer,
så er det ikke lett å begrunne at noen slike kollisjoner er mer 'riktige' enn andre.

/Origo/Guds boeddel

Informasjon.pdf
Krig mellom verdensanskuelser.pdf