/Origo/Guds boeddel

 

Guds bøddel

 

Boktittelen over, er en sarkastisk beskrivelse av hvordan noen oppfatter vitenskapen.

At universet kan forstås rasjonelt, som grunnlaget vitenskapelige metoder hviler på, -er mest forenlig med teisme.

Om alt som finnes, inklusive våre tanker, er kolliderende atomer,
så er det ikke lett å begrunne at noen slike kollisjoner er mer 'riktige' enn andre.

/Origo/Guds boeddel

1-Kamp om verdensanskuelse
2-Reduksjonisme
4-Et designet univers
5-En designet biosfaere
5A-En designet biosfaere
5B-En designet biosfaere
6-Evolusjonens utvikling og spillerom
7-Livets opprinnelse
8-Opprinnelse til genetisk kode
9-Det dreier seg om informasjon
_10-Hva aper kan og ikke kan
_11-Informasjonens opprinnelse
_Utenfor vitenskap -men ikke fornuft

 

Stoff og bilder er valgt ut og tilrettelagt av Asbjørn E. Lund