Følgende er hentet fra heftet: '7 Days that divide the world' av John C. Lennox

Innfallsvinkelen er et seriøst forsøk på å forstå hva Bibelen vil si oss om skapelsen

Den er skrevet av en vitenskapsmann som tar på alvor både den allmenne og spesielle åpenbaring

-den viser hva som må til -for at de to skal komme overens

Vær åpen for å vurdere resultatet

 

/Origo/7-Days

1-Beveger den seg
2-Jordas alder -og skapelsesdagene
3-7 Dager som deler verden
4-Budskapet om Skaperen