Kjønn og samliv

Dette området har det siste tiåret gjennomgått en stille revolusjon i lovverket, som få har klart å holde følge med i.

Kjønn oppfattes nå i lovverket som en sosial og juridisk konstruksjon, -kjønn sitter i hodet, i følge den nye ideologien.

Få vanlige folk er nødvendigvis enige i det, men lovendringer er kjørt gjennom nærmest uten debatt og noen har sovet i timen..

Når dette skrives skal forslag om en 3.kjønnkategori og om kjønnsnøytrale garderober/dusjer på alle nye skolebygg behandles.

 

Det verste er muligens at samfunnet synes å bevege seg i retning av et meningsdiktatur ('absolutt demokrati').

Synes du dette virker alarmerende, er det mulig å sette seg inn i noe av bakgrunnen her.

 

/Kjoenn-samliv

7-grunner-ikke-Pride-deltakelse.pdf
Brev Justiskomiteen
Endring-av-juridisk-kjoenn.pdf
Foreningen FRI
Foreningen Fri og Konverteringsterapi
Hva gikk galt
Identitet og relasjoner.html
Ideologiske konsekvenser av seksuell revolusjon
Inkonsekvent-statlig-holdning
Jesu-utfordring.pdf
LHBTI Redd Barna og pride 2020.pdf
Om undervisning og mangel paa saklighet
PRIDE-skepsis
Sammenlignende kommentar til Politisk plattform for FRI
Sannhet - relativisme og Pride
Svar paa angrep fra Stortingets talerstol
Topp transleger varsler
Viktige-sporsmal-i-samlivsdebatten.pdf
Virkelighetssyn og sannhet