PRIDE-skepsis

sammendrag herfra.


PRIDE-støtte er med å støtte agendaen til den private interesse-organisasjonen FRI. Denne ideologien frontkolliderer med overbevisningen til svært mange mennesker om kjønn, seksualitet og ekteskap, barns rettigheter og foreldreskap. Den står for et grenseløst seksuelt mangfold, der ingenting godkjennes som bedre, mer familie- eller barne-vennlig enn noe annet. Forskjellen på norm og unntak oppheves. FRI jobber for dominans og hegemoni for en ultraradikal kjønnsideologi, som ikke er representativ for de fleste skeive, slike mange politikere tror.


PRIDE-ideologien bidrar til å presse voksnes problemstillinger om seksualitet, kjønn og samliv ned til barne-skoler og -hager. De har nesten ubegrenset, statsstøttet tilgang til skoler og barnehager med sitt grenseløse budskap om sex, kropp og kjønn. PRIDE-ideologien bidrar til et anarki, der bindinger til biologiske foreldre, kjønn, genetikk og biologi frigjøres, til fordel for en spekulativt kjønnsideologi som styrker ungdom i evt. tvil om kjønnstilhørighet og seksuell tiltrekning. Dette gjøres i form av irreversibel behandling, som fører til sterilitet og bivirkninger for resten av livet, som stadig flere angrer på.


Dette innebærer at det som har vært grunnvollen i alle sivilisasjoner smuldrer opp, i et historisk samfunnseksperiment med barn og unge i hovedrollen. I tillegg ønskes denne ideologien presset ned over hele samfunnet ved hjelp av en ensrettet, monopol-påvirkning i helse og skolevesen. Den skjer dessuten i form av uvitenskapelig og ideologibasert dokumentasjon, i strid med nye vedtatte fagplaner. Basis for dette har i flere tilfeller vært ikke-utredet lovgivning, som endrer hevdvunne prinsipper for juridisk bevisførsel og gyldighet, og som i tillegg krymper ytrings- og samvittighets-friheten i samfunnet.

Sammendrag ved Asbjørn E. Lund