Bippe-Per UlvKjønnsforvirring og seksualitet -skal håndteres på to helt forskjellige måter:


1) Hvis en ungdom mener hun er lesbisk, ikke er fornøyd med det, og så ber om hjelp til å endre det, da er det forbudt å tilby hjelpen hun ber om.


2) Hvis derimot en ungdom mener hun er født i feil kropp og ber om hjelp, da kan kjønnsskifte ordnes på skattebetalernes regning, uten at foreldrene kan gripe inn.

 

Bearbeidet fra FB-Apologetikk gruppe