Hvem er Jesus?

De Jesus-troende ble kalt etter Ham de trodde på. Kristus er det greske ordet for det hebraiske Messias.
De trodde at Jesus var Kristus -eller Messias. Det vi tror på står og faller med hvem Jesus var.
Da han levde her som menneske, påsto at han er pre-eksistent, at han var syndfri.
Om vi ser på det han sa om seg selv, må han enten være en bedrager, bevisst eller ubevisst,
eller så må han være den han sa han var.

/Jesus

Bakgrunnen for Jesus-kunnskap
Den historiske Jesus
Forsoningen-s1.pdf
Forsoningen-s2.pdf
Forsoningen-s2og4.jpg
Forsoningen-s3.pdf
Forsoningen-s4.pdf
Grunner for evangelienes troverdighet
Hva gjorde Jesus
Hvem Jesus er-sammenfatning
Hvem-er-Jesus-alpha-1
I Kristus er jeg
Jesu 7 ord paa korset
Jesu historisitet
Jesus -i Joh-evangeliet.pdf
Jesus-hvem er han
Jesus
Jesushistorien-i-NT.pdf
Korset og hverdagen
Kristus i Koranen
Likkledet i Torino
Om Jesus i NT.pdf
Om Jesus og treenigheten
Om relativisme og Jesu eksklusivitet
Skeptikere og Jesus -del I
Skeptikere og Jesus -del II