Bibelvers der det fremkommer at Jesus er Gud:

Joh 1v1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (New World Translation (NWT) bruker her uttrykket 'en gud'.
Sett i sammenheng med dette verset, er det tydelig at det dreier seg om Jesus:
Joh 1v14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.


Jesus er preeksistent og deltok i skapelsen:
Joh 1v2-4 Han (Ordet) var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.
Kol 1v16 For i ham (Kristus Jesus -v4) er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter - alt er skapt ved ham og til ham.
Hebr 1v2: Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.
Flere vers om dette her.

 

Vers som omhandler Gud: Far, Sønn og/eller Hellig ånd på lik linje


Matt 28v19: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn
2 Kor 13v13: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!
Luk 10v21: I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: "Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.
Ef 1v3-4: Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. 4 I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil.
Matt 3v6-17:Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: "Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede."
Apg 5v3-4: Da sa Peter: "Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? 4 Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for."
1 Kor 8v6: Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.
Kol 2v9: For i hans (Kristi) kropp bor hele guddomsfylden
Hebr 1v8: Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer.
1 Joh 2v21-23: Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. 22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. 23 Den som fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også fellesskap med Faderen.
1 Joh 5v9-13: Om vi godtar vitnesbyrd fra mennesker, er Guds vitnesbyrd sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Jesu utsagn om seg selv:

Matt 26v63-65: Men Jesus tidde. øverstepresten sa da: "Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss: Er du Messias, Guds Sønn?" 64 Jesus svarte: "Du har sagt det. Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer." 65 Da flerret øverstepresten klærne sine og sa: "Han har spottet Gud! Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere jo hørt gudsbespottelsen.

Mark 12v35-37: 35 Mens Jesus underviste på tempelplassen, tok han til orde og sa: "Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn? 36 David selv har jo sagt ved Den hellige ånd: 'Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.' 37 David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?"

Johannes evangeliet:
Joh 5v45: Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til.
Joh 10v30: Jeg og Far er ett.
Joh 14v9: Jesus svarer: “Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: 'Vis oss Far?”
Joh 15v26: Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg.
Joh 17v21-23: Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.

 

Vers samlet av Asbjørn E. Lund