Hva er det historiske beviset på at Jesus Kristus levde og døde?

Oversatt herfra.


Bilde 1. Jesus of Nasaret -på korset


I dag hevder noen at Jesus bare er en ide, snarere enn en ekte historisk figur, men det er en god del skriftlige bevis for hans eksistens for 2000 år siden
Hvor trygge kan vi være at Jesus Kristus faktisk levde?
Det historiske beviset for Jesus av Nazareth er både langvarig og utbredt. Innen noen få tiår av hans antatte levetid, er han nevnt av jødiske og romerske historikere, samt av dusinvis av kristne skrifter. Sammenlign det med, for eksempel, kong Arthur, som tilsynelatende levde rundt 500 e.Kr.. Den store historiske kilden til hendelser på den tiden nevner ikke engang Arthur, og han blir først referert til 300 eller 400 år etter at han skulle ha levd. Bevisene for Jesus er ikke begrenset til senere folklore, slik beretningene om Arthur er det.


Hva forteller kristne skrifter oss?
Verdien av dette beviset er at den er både tidlig og detaljert. De første kristne skrifter som snakker om Jesus, er St. Pauls epistler, og lærde er enige om at de tidligste av disse brevene ble skrevet innen 25 år av Jesu død, mens de detaljerte biografiske regnskapene til Jesus i evangeliet i det nye testamente dateres fra rundt 40 år etter at han døde. Disse beretningene dukket alle opp i livsperioden til mange øyenvitner, og gir beskrivelser som stemmer overens med kulturen og geografiene i første århundre Palestina. Det er også vanskelig å forestille seg hvorfor kristne forfattere ville oppfinne en så gjennomført jødisk frelserfigur på en tid og sted - under det romerske imperiets aegis - der det var sterk mistanke om jødedom.


Hva sier ikke-kristne forfattere om Jesus?
Så vidt vi vet, er den første forfatter utenfor kirken å nevne Jesus den jødiske historikeren Flavius ​​Josephus, som skrev en historie om jødedommen rundt 93 e.Kr. Han har to referanser til Jesus. En av disse er kontroversiell fordi det antas at den ble ødelagt av kristne skribenter (sannsynligvis ved å dreie Josephus negativ beretning til en mer positiv), men den andre er ikke mistenkelig - en referanse til Jakob, bror til "Jesus, den såkalte Kristus".
Omtrent 20 år etter Josephus har vi de romerske politikerne Plinius og Tacitus, som holdt noen av de høyeste statsstillinger i begynnelsen av andre århundre e.Kr. Fra Tacitus lærer vi at Jesus ble henrettet mens Pontius Pilatus var den romerske prefekt som var ansvarlig for Judaea (26-36 e.Kr.) og Tiberius var keiser (14-37 e.Kr.) - rapporter som passer med evangeliets tidsramme. Plinius bidrar med den informasjonen som, hvor han var guvernør i Nord-Tyrkia, tilbød kristne Kristus som en gud. Ingen av dem likte kristne - Plinius skriver om deres "dyriske stahet" og Tacitus kaller deres religion en destruktiv overtro.

Bilde 2. Byste av Flavius ​​Josephus

Har antikke forfattere diskutert eksistensen av Jesus?
Påfallende var det aldri noen debatt i den antikke verden hvorvidt Jesus av Nazareth var en historisk figur. I den tidligste litteraturen til den jødiske rabbinerne ble Jesus fordømt som ulovlig barn av Maria og en trollmann. Blant hedningene, avskrev satirikeren Lucian og filosofen Celsus, Jesus som en kjeltring, men vi vet ikke om noen i den antikke verden som spurte om Jesus levde.

Hvor kontroversiell er eksistensen av Jesus nå?


I en nylig bok snakker den franske filosofen Michel Onfray om Jesus som en hypotese, hans eksistens som en ide snarere enn som en historisk figur. For ca 10 år siden ble 'The Jesus Project' satt opp i USA; Et av hovedspørsmålene i diskusjon var hvorvidt Jesus eksisterte eller ikke. Noen forfattere har selv hevdet at Jesus fra Nasaret var dobbelt ikke-eksisterende, og hevdet at både Jesus og Nasaret er kristne oppfinnelser. Det er imidlertid verdt å merke seg at de to hovedstrøms historikere som har skrevet mest mot disse hyperskeptiske argumentene, er ateister: Maurice Casey (tidligere fra Nottingham University) og Bart Ehrman (University of North Carolina). De har utgitt bitende kritikk av "Jesus-myte" tilnærmingen, og kalt det pseudo-kunnskap. Likevel oppdaget en nylig undersøkelse at 40% av voksne i England ikke trodde at Jesus var en ekte historisk figur.


Er det noen arkeologiske bevis for Jesus?


En del av den populære forvirringen rundt Jesu historisitet kan skyldes særegne arkeologiske argumenter hevdet i forhold til ham. Nylig har det vært påstander om at Jesus var et barnebarn av Cleopatra, komplett med gamle mynter som angivelig viste at Jesus hadde på seg tornekronen. I noen kretser er det fortsatt interesse for Likkledet i Torino -lenke, tilsynelatende Jesu likklede. Pave Benedict XVI uttalt at det var noe som "intet menneskelig kunstverk var i stand til å produsere" og et "ikon for den hellige lørdag".


Det er vanskelig å finne historikere som betrakter dette materialet som alvorlige arkeologiske data imidlertid. Dokumentene produsert av kristne, jødiske og romerske forfattere danner de viktigste bevisene.
Disse rikelige historiske referanser gir oss lite fornuftig tvil om at Jesus levde og døde. Det mer interessante spørsmålet - som går utover historien og det objektive faktumet - er om Jesus døde og levde.

 

Bilde 3. Avtrykk på likkledet i Torino

Oversettelse og bilder av Asbjørn E. Lund