Evig liv i HamI Kristus er jeg:

Begrepet 'i Kristus' (en tou kristu) er brukt 196 ganger i NT

-sannheten i det, og konsekvensene av det kan sies på mange måter:

 

1. Akseptert 2. En ny skapning 3. Tilgitt 4. Renset 5. Rettferdiggjort

6. Hellige og ulastelige 7. Fullkomne i Jesu blod 8. Høyt elsket 9. Utvalgt 10. Utrustet m. kraft

11. Verdifull 12. Hans mesterverk 13. Guds frydessang 14. Viktig 15. Kristi medarving

16. Tempel for Guds Ånd 17. Kristi ambassadør 18. Jordens salt 19. Verdens lys 20. Hode

21. Guds barn 22. Nøye gjennomtenkt

 

 

En tale-disposisjon -omgjort til .htm-format ved Asbjørn E. Lund