Evig liv i HamSammenfatning om Jesus Kristus

Det mest påtrengende spørsmålet når det gjelder troens problem, er om vi, som siviliserte mennesker, kan tro på guddommeligheten til Guds Sønn, Jesus Kristus...
-- Fjodor Dostojevskij


De tidligste vitnene:
Johannes: Joh1v1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. .. Joh1v14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Paulus: Fil 2v6-7 Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, 7 men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske

Det finnes mange skriftsteder, som bekrefter at Jesus både er sann Gud og sant menneske, og dermed kunne bli får frelser og forsoner: her.

Dermed bekreftes det som står i Den nikenske trosbekjennelsen:
Vi tror på på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria, og er blitt menneske...

På bakgrunn av dette, kan vi så se på hva Jesus sa -og hvilke alternativ som finnes når det gjelder hans person: Hva han holdt på med, og viktige momenter om hvem han Er.

I det hele står Jesu eksklusivitet opp som en absolutt motsetning i forhold til subjektivitet og relativisme, her.

 

Oppsamlet av Asbjørn E. Lund