Hva gjorde Jesus?


OM vi spør folk om deres oppfatning av hvem han var- og hva han holdt på med, får vi ofte flg. svar:

Han var A. Forkynner B. Undergjører C: Inkarnasjonen av Guds kjærlighet


I tillegg var Jesus en som:
D. Forsvarte og forklarte eget budskap.


Mye av evangeliene består av samtaler Jesus hadde med omgivelsene. Disse tvinger folk til å ta stilling til ham. Det finnes mange hundre referanser til 'svarte' eller 'spurte'.
Eks: Matt12v24-30.

 

E. Endelig kom han som vår Frelser og Forsoner i forhold til Gud:

Rom5v8: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

1 Kor15v3: For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene,
1 Kor15v14: Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.

F. I troen på Ham, har vi tilgivelse og evig liv

1 Joh 2v1-2: Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

Joh17v3: Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

1 Joh 5,11-13 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

 

Satt sammen av Asbjørn E. Lund