Syv momenter ved Jesu person som man bør legge merke til

(Hentet fra Skeptikerens-guide-til-Jesus)

 

1.Jesus knytter seg til døperen Johannes.

Både profeten Jesaja og profeten Malaki skriver at det skal komme “en som rydder vei for Herren” (Jesaja 40v3, Mal 3v1).

Johannes ser på seg selv som denne veirydderen, og Jesus er “Herren”. Jesus bekreftet Johannes’ forkynnelse og lot seg døpe av ham.

 

2. Jesus forkynner at Guds rike er nært, og knytter Guds rike til seg selv som person.

Jesus sier at “er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.”

Det må sees i lys av Jesaja 24v21, hvor det er Gud selv som bringer Guds rike ved å seire over onde ånder.

 

3. Jesus velger ut 12 disipler, og sier at "Dere som har fulgt meg skal sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer."

Dette er en ny utvelgelse som overgår Israels 12 stammer.

 

4. Jesus utførte mirakler, noe Jesu motstandere og kritikere ikke forsøkte å benekte.

5. Jesus talte med enenestående autoritet.

Mens profeter uttrykte "så sier Herren", uttaler Jesus "dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere".

 

6. Jesus uttalte seg som om han hadde eksistert før han ble menneske (Joh6v38).

 

7. Jesus oppførte seg som om han representerte Israels Gud.

Han tilgir synder, og mener han er herre over sabbaten - herre over Guds bud og Guds pakt.

Enten må vi ta Ham alvorlig i hans krav eller avvise ham på et bevisst grunnlag. Jesu gjerninger korresponderer med hvem han sier han er (Joh14v11), derfor må vi ta Ham alvorlig!

Tilrettelagt for .htm-format ved Asbjørn E. Lund