Universet

Hva er det som gjør at noe finnes og vi kan registrere det?

Hva er bakgrunnen for at jorda kan vise fram levelige forhold, tilpasset menneskelige vesener?

Stoff her er hentet fra ulike kilder f.eks: 'Guds bødel' (ironisk om vitenskap), 'Gunning for God'; Våg å tenke, våg å tro..

/Intelligent Design/fysikk

0-Universet-Vitenskap-Filosofi
1-Hvorfor vitenskap trenger metafysikk
2-Termodynamisk-lov-Evolusjon
2-Vitenskap og Teologi
3-Finjusterte naturkonstanter
4-BigBang.pdf
Big Bang -hva er problemet
Dark energy
Elementaerpartikler-fysikken
Er multiverset vitenskap eller filosofi
Fininntilte naturkonstanter
Gud og fornuft
Kjente personer om Fininnstilling
Mork materie
Steiners tale
Strengteori og bevismangel
Universet er ikke evig
Universet-Vitenskap-Tro
Universets finjustering
Universets opprinnelse -Design eller sjanse
Vesentlig fosformangel i universet
_Teleportere energi