Stoffet her er hovedsakelig hentet fra 'Genetic Entropy & the Mystery of the Genome;
Dr. J.C.Sanford; FMS Publications.

Samt kommentarer til NRK-serie 'Fra fisk til menneske' - for Asbjørn E. Lunds regning:

/Intelligent Design/biologi/Kommentar -Fra fisk til menneske.htm

-Det grunnleggende aksiom-pres
0-Genom-innledning og grunnlag
2-Er tilfeldige mutasjoner et gode
3-Hvor mye mutasjoner er for mye
4A-Seleksjonens muligheter
4B-Problemer med seleksjon
5-Seleksjon i forhold til genom
6-Stoyproblemer i genetikken
7-Teori og aksiom som ikke holder maal
9-Kan naturlig seleksjon skape
_10-Mennesket til redning
_Fisk-menneske-kommentar-1
_Fisk-menneske-kommentar-2
_Fisk-menneske-kommentar-3
_Konsentrat-samt-epigenetikk
_Om krypdyret i deg

passform-proteinKorrekt-Kimura-diagram