lemurKort om Ida

IdaGjengitt fra Ida.

Biologen, Dr. Jonathan Wells uttaler: «Jeg har liggende foran meg en vitenskapelig rapport som er utgitt mht. dette fossilet, en fossil primat som ligner meget på en lemur. Enkelte av dem som har analysert den [Ida], hevder at at den ikke tilhører den undergruppe der lemurene befinner seg, men heller i den undergruppe som mennesket teoretisk sett utviklet seg fra. Det er mange primatologer som allerede er uenige med denne tolkningen, og heller betrakter det som en lemur. Det er en strid innenfor vitenskaps-etablissementet som ingen ting har med utvikling å gjøre. Det dreier seg ganske enkelt om en artsklassifisering av fossilet.» Dr. Wells forklarte videre at selv om «Ida» viste trekk fra både lemurer og primater (aper), så var ikke det i seg selv et bevis for et «mellomledd». En kombinasjon av anatomiske strukturer fra to dyrearter betyr ikke at en utviklingsprosess brukte dette dyret som en bro eller «mellomledd» mellom to dyrearter. Anatomiske likhetstrekk mellom to dyrearter, selv i et teoretisk «mellomledd», er ikke noe bevis for utviklingslæren (WorldNetDaily, 3. juni 2009).