Om vitenskap

Det er mye som fremviser som bevis i vitenskapelig sammenheng.

De som fremfører det er vitenskapsfolk.

Det er da essensielt hvilket grunnlag de har for sine bevis og hvilke forutsetninger de gjelder under.

Det vil fremgå her at ikke alt som legges fram, vil holde for en nærmere gransking av gyldigheten.

/Intelligent Design/Vitenskap

Begrepsforvirring
Er ID vitenskapelig
Genendring i laboratoriet og effekt av det
Kreasjonisme og evolusjonisme
Lav-tillits bevis paa evolusjon
Om naturlige aarsaker og metodologisk naturalisme
Topp 10 argumenter mot neo-darwinismen
Vitenskapens blinde flekk
Vitenskapens uvitenskapelige premiss