Livets maskiner

Stoff her ser biosfæren fra et ingeniør/system-synspunkt

Ha også i mente ikke-reduserbar kompleksitet :-)

 

/Intelligent Design/System-Engineering

ATP-motoren -etter 20 aar
Atomenes oppbygning
Behes utfordring -etter 20 aar
Celle-maskiner opprettholder livet
Celler som sammenkoblede fabrikker
Ekte mekanismer for komplekse former-Del 1
Ekte mekanismer for komplekse former-Del 2
Er biologi ingenior-kunst
Evolusjonaer Informatikk-innv-spm
Forunderlige maskiner-naturlig Engineering
Fotosyntese og cyanobakterie
Fri energi og livets opprinnelse
Kollektiv bevegelse og design krav
Komm Hawking 22juni-17
Konkurranse-ATP-motor
Kritiske egenskaper i det irreduserbare kneleddet
Livets opprinnelse og selvorganisering
Molekylaere maskiner i klarere lys
Nanoteknologi i celler
Naturlig Genetisk Engineering -NGE
Opp med hendene
Oyets utvikling
Perfekte fleksible molekylare maskiner
Simuleringer og evolusjon
Termodynamikk ved livets opprinnelse
Vekten av bevisene