Livets maskiner

Stoff her ser biosfæren fra et ingeniør/system-synspunkt

Ha også i mente ikke-reduserbar kompleksitet :-)

 

/Intelligent Design/System-Engineering

ATP-motoren -etter 20 aar
Behes utfordring -etter 20 aar
Celle-maskiner opprettholder livet
Er biologi ingenior-kunst
Forunderlige maskiner-naturlig Engineering
Fotosyntese og cyanobakterie
Fri energi og livets opprinnelse
Genetikk og makroevolusjon
Kollektiv bevegelse og design krav
Komm Hawking 22juni-17
Konkurranse-ATP-motor
Livets opprinnelse og selvorganisering
Molekylaere maskiner i klarere lys
Nanoteknologi i celler
Opp med hendene
Perfekte fleksible molekylare maskiner
Termodynamikk ved livets opprinnelse