Biologiske celler som fabrikk-komplekser

Biologiske celler kan sammenliknes med et kompleks av millioner av sammenkoblede fabrikker. Oversatt herfra.

1. Blåkopier, instruksjonsinformasjon og hovedplaner, og tillaging av kompliserte maskiner og fabrikker på disse, blir alltid sporet tilbake til en intelligent kilde som laget dem som hensiktsfulle, spesifikke mål.
2. Biologiske celler er en fabrikkpark med en enestående gigantisk kompleksitet og målrettet adaptiv design av sammenkoblede høyteknologiske stoffer, helautomatisert og selvreplikerende, regissert av gener, epigenetiske språk og signalnettverk.
3. Blåkopiene og instruksjonsinformasjonen lagret i DNA og epigenetikk, som styrer tilvirking av biologiske celler og organismer - opprinnelsen til begge deler, blir derfor best forklart av en intelligent designer som skapte livet for sine egne formål.


Herschel 1830 1987, s. Ca. 148:
"Hvis analogien til to fenomener er veldig nær og påfallende, mens samtidig årsaken til det ene er veldig åpenbar, blir det knapt mulig å nekte å innrømme handlingen til en analog årsak i den andre, om enn den ikke er så åpenbar i seg selv."

Blåkopier, instruksjonsinformasjon, hoved-planer og tilvirking av kompliserte maskiner og fabrikker på disse, blir begge sporet tilbake til en intelligent kilde som laget dem som målrettede, spesifikke mål.
Blåkopien og instruksjonsinformasjon lagret i DNA, som styrer tilvirking av biologiske celler og organismer - opprinnelsen til begge deler, blir derfor best forklart av en intelligent designer som skapte liv for sine egne formål.
Når du ser en blåkopi av en kompleks fabrikk, og fabrikken er laget i samsvar med blåkopien, men ikke har noen informasjon om opprinnelsen til begge deler, tror du og antar at heller begge, blåkopien og fabrikken ble oppfunnet, designet, og implementert av intelligens, eller ikke? Hva er mest fornuftig?
Ved gjentatt erfaring, observasjon, kunnskap og forståelse, vet vi at bare intelligens kan utarbeide hovedplaner, håndbøker for konstruksjoner, tegninger, tekniske tegninger av maskiner, bygninger, komplekse fabrikker, og disse tingene laget i samsvar med disse tegningene og instruksjonene. Er det riktig? Hvis vi ser begge deler, men ikke har noen informasjon om opprinnelsen til dem, er det nærliggende å tenke, at noen har laget dem, eller ikke?

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund