LITTERATUR OM INTELLIGENT DESIGN (ID)

Under er oversettelse fra 'Signature in the cell' av St.C. Meyer til norsk.

Boka var med å legge biologisk grunnlag for Intelligent-Design (ID) bevegelsen

/Intelligent Design/Signature-in-the-Cell

Kap 04-DNA-koden
Kap 05-Signature-in-Cell
Kap 07-Paa-sporet-etter-aarsaker
Kap 09-10-Liv ved Tilfeldighet
Kap 14-RNA-basert liv
Kap 15-Men gir det forklaring
Kap 17-Forklaring-Innvendinger
Kap18-Metafysisk noytralt
Kap19 ID og vitenskapskrav
Signature of Controversy-kap 1
Sist-Epilog
Slutten-Design-hypoteser og mekanismer-AppA