Politisk-ukorrekt guide til Intelligent Design:

Dette er referat fra en innføringsbok i Intelligent Design (sml. Dummies-bøker), 

der forfatteren Jonathan Wells tar for seg område etter område, og viser hvordan

 tradisjonelle/folkelig tillærte oppfatninger ikke holder mål i forhold til det en nå vet.

/Intelligent Design/Politisk ukorrekt guide

1-Politisk ukorrekt guide
2-Hva fossilene forteller
4-Hva molekyler kan fortelle oss
6-Evolusjonsteorien
8-Design-renessanse
9-Livets-hemmelighet-Wells
DNA-spor og Lenskis bakterier
Darwins House of Cards
_10-Darwins svarte boks
_11-En vidunderlig verden
_12-Er ID vitenskap
_15-Darwinisme-tradisjonell kristendom
_17-Hva kjennetegner vitenskapelige omveltninger