'Hvem tror du at du er'?

Det begynner omsider å bli slått hull på myten om at mennesket stammer fra apene.

To bøker som har bidratt til dette, er ‘Science and Human Origins‘ -se 3 nederste menyvalg

-og ‘More Than a Monkey‘ -resten av menyvalgene.

Vi gjengir resumé av noen kapitler fra disse bøkene -samt noe historisk stoff.

 

/Intelligent Design/Mer-enn-ape

-Apemennesker
-Ida og mellomformer
1-Opprinnelse til DNA-likhets myte
2-Genom-data og likhets-myten
3-Menneske-sjimpanse likhet i genomet
4-Spesifikke menneskelige gener
6-Ufullstendige slektslinjer
7-Pseudogener-ikke lengre pseudo
9-Ulikheter i gen-funksjoner
Embryo-mitokondrie-kjerne
_10-Ulikheter tilknyttet epigenomet
_12-Konklusjoner og implikasjoner
_Science Human Origin.pdf
_Senere hominider og mennesket del I.pdf
_Senere hominider og mennesket del II.pdf