Konklusjoner

Fossil-hull(Utdrag fra boka 'Icons of Evolution' av J. Wells)


Fakta om livets opprinnelse

Faktum er at Miller-Urey forsøket antagelig ikke er en troverdig etterlikning av jordas tidlige atmosfære. Den beste hypotese er nå at det aller meste hydrogen hadde forsvunnet ut i rommet. Det man da får, er ikke aminosyrer, men cyanid. Forsøket viser heller ikke hvordan livets kjemiske råmaterialer kan ha blitt til. At noen lærebøker sier at organiske stoffer ble dannet, hjelper ikke. Cyanid er gift, som dreper alt liv.

Fakta om Darwins tre

Faktum er at Darwins evolusjonstre ikke passer inn i det fossilmateriale vi har fra den kambriske eksplosjon, og det molekylære forskningsmateriale understøtter ikke et så enkelt mønster som et forgrenet tre.

Fakta om homologi

Sirkel-slutningFaktum er at hvis homologi defineres som likheter der skyldes felles avstamning, kan det ikke samtidig brukes som argument for samme felles avstamning. Hva enn årsaken kan være til at homologi opptrer mellom ulike dyreklasser, så har det i hvert fall ikke å gjøre med ensartede gener.

Embryo-fusk

 

 

Fakta om Haeckels fostre

Faktum er at disse bilder får virveldyrfostre til å se mer like ut enn de er i virkeligheten. Det er simpelten ikke sant at virveldyrfostre likner mest på hverandre på de tidsligste fosterstadier.

Fakta om Archaeopteryx

Faktum er at Archaeopteryx sannsynligvis ikke er forfar til nåtidens fugler, og dens egne forfedre er stadig meget diskutabelt. En leter nå etter andre manglende ledd.

Fakta om bjørkemåleren

Faktum er at bjørkemåleren ikke slår seg ned på trestammer i naturen, og de fotografier som viser dem på trestammer er arrangerte. En ser nå på Kettelwells forsøk med stor skepsis. Dessuten kan ikke naturlig utvalg skape ny informasjon

Fakta om Darwins finker

Faktum er at Galapagosfinkene ikke inspirerte Darwin til idéen om evolusjon, og den naturlige seleksjons påvirkning i snart den ene og snart den andre retning fremkaller ikke noen observerbar permanent endring i deres nebb. Endringene viste seg å variere med perioder av tørke som inntraff. Men en god historiefortelling er det.

bananflueFakta om bananfluen

Faktum er at firvingede bananfluer kun kan formeres kunstig, og deres ekstra vinger har ingen muskler. Disse handikappede mutantene kan ikke fungere som råmateriale for evolusjon. Det samme gjelder mutasjoner generelt.

Fakta om hestefossiler

Faktum er at det forskningsmateriale vi har som vedrører fossile hester ikke rettferdiggjør en påstand om at evolusjonen ikke har vært retningsbestemt. Påstanden er bare basert på materialistisk filosofi, ikke på empirisk vitenskap.

Fakta om menneskets opprinnelse

Missing-linkFaktum er at teorier om menneskets opprinnelse er subjektive og kontroversielle, og er basert på en minimal mengde forskningsmateriale. Andelen av ensartede gener varierer graden av likhet fra 86 til 89%, avhengig av parameterverdier benyttet. Enhver tegning av forfedre er hypotetisk og utført på ideologiske premisser, før en hadde noe annet grunnlag enn homologi (se under). Minner om at generasjoner er ført bak lyset av falske funn tidligere. En får aldri høre noen beklagelse fra evolusjonshold, når de viser seg å være falske. Evolusjonsteorien bygger mer på mytefortellinger enn på vitenskap. Men hvordan kan en stole på vår fornuft i det hele, om alt skyldes tilfeldige fluktuasjoner i atomer (mutasjoner)?

 

 

Nedskrevet og lagt inn i .htm-format ved Asbjørn E. Lund