Fornuft og vitenskap

Disse innleggene er oversatt fra en brasiliansk nettside:

https://reasonandscience.catsboard.com/

Den inneholder informasjon av mange ulike typer,

skrevet over en tiårsperiode av Angelo Grasso -bildet t.h.

I denne sammenheng utvelges temaet intelligent design:

https://reasonandscience.catsboard.com/f4-intelligent-design

Artiklene under er bare smakebiter fra dette nettstedet.

 

/Intelligent Design/Grasso

7 Argumenter for Guds eksistens
ATP - Energivalutaen for cellen
Abiogenese og DNA
Abiogeneseforskning -en fiasko
Argumenter for Guds eksistens -ut fra forhold i naturen
Argumenter for Guds eksistens A -E
Argumenter for Guds eksistens F -I
Arvelige vaner
Ateismens praktiske umulighet
Autofagi -cellerensing.html
Biologiske Design-argumenter D-I
Biosemiotikk viser til design
Boolsk algebra i celler
Cellefabrikk og Celletype
Cellefabrikker
Cellen ut fra biblioteks-analogi
Celletype-bestemmelse
Cyanobakterier og design
DNA og RNA feilkontroll og reparasjon
DNA-organisasjon og utforming
DNAs ekstreme kompakthet
Darwins teori -ikke-testbar -uvitenskapelig -hypotese
De ulike DNA-kodene
De ulike kodene i cellen
Den genetiske koden
Den universelle konstant
Det klassiske teleologiske argumentet
Enzymer fantastisk bevis paa design
Fabrikk-produsentes argument
Finjustering av Higgs-massen
Finjustering av universets grunnleggende krefter
Fysisk verden avhenger av informasjon
Genetisk entropi
Gjensidig avhengighet i signalering mellom organer og vev
Gudsargument -gjennom fysikkens lover
Gudsargumenter kommunikasjonsnettverk
Hva betyr kompleks
Hvordan gjenkjenne signaturer til intelligens
Hvordan oppstaar celle-kompleksitet og kroppsplan
Ikke reduserbar kompleksitet
Infor liv og design -forklaring
Informasjon som basis i universet
Intelligente celler -ved evolusjon eller design
Koder innenfor koder
Kontroll av genuttrykk og genregulerende nettverk
Livet er alt eller ingenting
Livet fra et sinn eller naturen
Livet og 2-Termodynamiske lov
Livets algoritmiske opprinnelse
Livets kjemi og proteinmaskiner
Livets kretsloep
Livets opprinnelse -intracellulaer signalering og kalsiumgradient
Manglende forklaring av organisme-mangfold
Mekanismer for biodiversitet -Del 2
Mekanismer for biodiversitet-Del 1
Menneskelig immunsystem
Molekylaere maskiner i biologi
Molekylaere maskiner i cellen
Multicellulaer kompleksitet og kroppsplan
Neuronal virksomhet i hjernen
Nukleosomer og irreduserbar kompleksitet
Odds for Tilfeldig dannet funksjonelt interaktom
Om felles avstamning -livets tre
Opprinnelse til sammensatt organismeform
Opprinnelsen til omsetting
Opprinnelsen til triplet-koden
Plancks konstant
Problemet med Big Bang Teorien
Proteiner - intelligent designet
Ribosomer fantastiske nanomaskiner
Spermdannelse -ved evolusjon eller design
Spesielt viktige gener for dyrs utvikling
Strukturell oversikt over menneskekroppen
Superoksid Dismutase-enzymer
Systembiologi underbygger kreasjonisme
Syv dagers rytmene
Ulikhet i biologiske former
Universets Fininnstilling
Verden avhenger av informasjon
Vitenskapsfolk om livets opprinnelse