DawkinsDawkins utsagn om livets opprinnelse, strider mot sentrale vitenskapsfolk sine uttalelser

Dawkins: Som vitenskapsmann elsker jeg den vitenskapelige forklaringen på alt. Jeg elsker det faktum at vi er nær en forståelse av alt. Vi ikke har kommet dit ennå, men vi er mye lenger enn vi var for århundrer siden. Vi kan forklare livet, og det er så spennende

Ortangelo Grassos svar: Jeg skrev en e-post til Mr. Dawkins, og uttrykte min uening, basert på det vitenskapelige beviset.
Abiogenese er matematisk umulig -lenke.


FabrikkJack W. Szostak: Det er praktisk talt umulig å forestille seg hvordan en celles maskiner, som for det meste er proteinbaserte katalysatorer, kalt enzymer, kunne ha dannet seg spontant ettersom livet først oppsto fra ikke-levende materie for rundt 3,7 milliarder år siden -lenke.

Eugene V. Koonin: The Logic of Chance: side 252:
"Til tross for mange interessante resultater til sin fordel, når vi dømmer ut fra det enkle kriteriet om å nå (eller til og med nærme oss) det endelige målet, er livsfeltets opprinnelse en fiasko - vi har fremdeles ikke engang en sannsynlig sammenhengende modell, enn si et validert scenario, for fremveksten av liv på jorden.

ForskerfeilSteve Benner: Paradoxes in the origin of life
Her diskuteres en alternativ tilnærming for å veilede forskning i livets opprinnelse, en som fokuserer på 'paradokser', utsagnspar, både basert på teori og observasjon, som (sett
sammen) antyder at 'opprinnelsesproblemet' ikke kan løses.

Graham Cairns-Smith: Genetic takeover, side 66:
Nå kan du si at det er alternative måter å bygge opp nukleotider på, og kanskje var det en geokjemisk måte på den tidlige jorden. Men det vi vet om de eksperimentelle vanskelighetene ved nukleotidsyntese taler sterkt mot enhver slik antagelse. Det skal imidlertid settes sammen, et nukleotid er et for komplekst og metastabilt molekyl til at det skal være noen grunn til å forvente en enkel syntese.

ForvirringGarrett: Biochemistry, 6. utg., Side 665
Viktige forbindelser, slik som arginin, lysin og histidin; rettkjedede fettsyrer; porfyriner; og essensielle koenzymer, har ikke blitt overbevisende syntetisert under simulerte prebiotiske forhold.


Robert Shapiro: En replikator var ikke involvert i livets opprinnelse
Det eksisterer imidlertid en dyp vanskelighet med ideen om RNA, eller en annen replikator, i begynnelsen av livet. Eksisterende replikatorer kan tjene som maler for syntese av ytterligere kopier av seg selv, men denne enheten kan ikke brukes til fremstilling av det aller første slike molekylet, som må oppstå spontant fra en uorganisert blanding. Dannelsen av et informasjonsbærende homopolymer, gjennom ikke-styrt kjemisk syntese, fremstår som svært usannsynlig -lenke.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund