Problemer med Big Bang teorien
Oversatt herfra.


To hovedpunkter stemmer overens med Bibelen: 1. Universet hadde en begynnelse for en tid tilbake, og 2. Det ble dannet av en første utvidelse, eller, som Bibelen uttrykker det, ble det 'strukket ut'.
Men i tillegg til disse to hovedfaktaene, som konvergerer med Bibelen, er det mange ubesvarte og åpne spørsmål.

Beviset for Big Bang-teoriens tilkortkommenhet
1. Det er mange problemer med Big Bang-teorien som forklaring på måner, stjerner og planeter.
2. At en så stor struktur kunne danne så raskt, setter spørsmålstegn ved noen av de tradisjonelle teoriene om hvordan universet utviklet seg, sa Williger, siden det er vanskelig å forklare hvordan tyngdekraften kunne trekke sammen en så enorm klynge på relativt kort tid. . . . "En vellykket teori må forklare ekstremene," sa Williger. (Discovery News Online, Gerard Williger fra NOAO, 01/09/2001)

3. Ved hjelp av Hubble Space Telescope oppdaget astronomer en ny galakse med lysende stjerner, nesten like gamle som big bang. I Science Daily-magasinet ble denne galaksen, med redshift 7.6, kalt "den sterke konkurrenten til galakse-avstands rekorden."

I følge teorien dannet det seg ikke stjerner før slutten av den 'mørke tidsalder' rundt 400.000 år etter big bang. Unge galakser som kommer fra tåken av partikler, kan ha hatt nok energi til å fordampe tåken og bringe de første stjernene i lyset, sier artikkelen. Å se en galakse så kort tid etter mørketiden var likevel uventet. En astronom fra UC Santa Cruz sa: "Vi var absolutt overrasket over å finne en så lys, ny galakse, 13 milliarder år i fortiden." Det nåværende aldersestimatet for hele universet er 13,7 milliarder år. (13. februar 2008 - NASA / ESA)

4. I juni 2001-utgaven av Astronomy Magazine lister astrofysikeren Mark Sincell opp "The Eight Greatest Mysteries of Cosmology:"
a. Hvor flerdimensjonalt er universet? (Vi forstår ikke tyngdekraften.)
b. Hvordan begynte universet? (Hvordan produserte en eksplosjon en slik orden?)
c. Hvorfor fyller materie universet? (Det bør være en like stor del av antimaterie [1].)
d. Hvordan ble galakser dannet ? ("Detaljene er inmari vanskelige å forstå.")
e. Hva er kald mørk materie? (Hva er de andre 95% av stoffet som må være der ute?)
f. Er alle baryonene samlet i galakser? (Astronomer har bare funnet en liten brøkdel av det de forventer.)
g. Hva er den mørke energien? "Fysikere har prøvd å beregne den observerte mørke energitettheten, ut fra aksepterte fysikkteorier, men resultatene deres stemmer ikke overens med virkeligheten. Så langt er den beregnede verdien omtrent 10^60 ganger større enn den observerte verdien. (Andre sier at tallet kan være av med en faktor på opptil 10^130, men la oss ikke snakke om detaljene.) "

h. Hva er universets skjebne?
Noen svar er kjent, men for det meste vet kosmologer ikke veldig mye i det hele tatt.
a. For eksempel er inflasjon fortsatt trenden, men forfatteren spør: "Hva drev inflasjonen? Ingen vet. Fysikere har foreslått forskjellige modeller for å beskrive det ekspanderende universet, men alle løsningene er matematiske bekvemmeligheter, uten noe spesielt fysisk grunnlag. "
b. Når det gjelder mørk energi, "Det største problemet med denne ideen er at ingen aner hva mørk energi er. "Så langt er alt vi har klart å gi den navnet", sier [Michael] Turner. "Det kan være energien forbundet med ingenting [sic!], Eller innflytelsen fra skjulte romlige dimensjoner."
5. Den eneste lyd- og logiske teorien om kosmisk skapelse, et kosmos som fungerer perfekt som et stort sveitsisk ur, er intelligent design. Når det er intelligent design, må det ha vært en intelligent designer, med evne til å tenke, føle og være villig. Den personen kaller alle mennesker Gud. Han gjorde det ved å utstråle atomene, noe som ligner på Big Bang eller Outflow, og kontrollere disse atomene til deres spesifikke steder i kosmos.

6. Akkurat som en ingeniør er ganske hjemme eller på ferie enn på sitt kontor, er på samme måte Gud transcendent hjemme i himmelen, og Gud immanent er på vakt og skaper eller utvikler det kosmiske fengselshuset eller den materielle verden for oss, åndesjeler.
7. - Max Planck, teoretisk fysiker med opphav til kvanteteori, som vant ham Nobelprisen i fysikk i 1918:
"Jeg ser på bevissthet som grunnleggende. Jeg betrakter materie som avledet fra bevissthet. Vi kan ikke komme bak bevisstheten. Alt vi snakker om, alt vi ser på som eksisterende, postulerer bevissthet."

jorda8. Gud eksisterer mest sannsynlig.

MERK:
1. Antimateriale er materiale sammensatt av antipartikler, som har samme masse som partikler av vanlig materie, men som har motsatt ladning.
2. En baryon er en sammensatt subatomær partikkel som består av tre kvarker (forskjellig fra mesoner, som består av en kvark og en antikvark).
3. Kaldt mørkt materiale er en hypotetisk form for materie som samhandler veldig svakt med elektromagnetisk stråling (mørk), og de fleste av partiklene beveger seg sakte i forhold til lysets hastighet (kald). Det antas at omtrent 80% av materien i universet er mørk materie, med bare en liten brøkdel den vanlige "baryoniske" materien som komponerer stjerner og planeter.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund