hjerne oversiktNeuronal gjensidig avhengighet, bevis på irredusibel kompleksitet
Oversatt herfra.

Hjernen spiller en viktig rolle i omtrent alle større menneskelige kroppssystemer.

Det innbyrdes forholdet mellom alle nevronale aktiviteter innebærer mer enn kommunikasjon. Selve egenskapene, fysiske konstanter, til hvert nevron er direkte og indirekte relatert til, og avhengige av, dets normale og funksjonelle sammenkoblinger med andre nevroner. 2 En reduksjon av det normale antallet slike sammenkoblinger i et gitt nevron forstyrrer ikke bare den normale impulstrafikken, den totale mengden og mønsteret for informasjonsinngang, men endrer også egenskapene og følgelig oppførselen til en slik nevron. Slik endret atferd er unormal fordi den ikke lenger passer inn i den overordnede integrasjonsplanen. Dette er betydningen av neuronal gjensidig avhengighet.

Grassos kommentar:
Er det ikke en implisitt innrømmelse av redusert kompleksitet? Enten er alt på plass, eller så går ingenting?

Noen av hovedfunksjonene til hjernen inkluderer:
behandling av sensorisk informasjon; regulering av blodtrykk og pust og frigjøring av hormoner.

Frontlappene koordinerer:
motoriske ferdigheter, problemløsning, dømmekraft, planlegging;
oppmerksomhet; følelser og impuls kontroll.

Parietal lappene er involvert i organisering og
tolking av sensorisk informasjon fra andre deler av hjernen.

Hjerne norske navnTemporal-lappene koordinerer spesifikke funksjoner, inkludert
visuelt minne (for eksempel ansiktsgjenkjenning),
verbalt minne (for eksempel å forstå språk),
samt tolking av andres følelser og reaksjoner

De occipitale lappene er sterkt involvert i evnen til å
lese og gjenkjenne trykte ord, sammen med andre aspekter av synet.

Lillehjernen er involvert i
finmotorikk, som refererer til koordinering av mindre eller finere bevegelser, spesielt de som involverer hender og føtter. Den hjelper også til at kroppen oppr:ettholder sin holdning, likevekt og balanse.

Diencephalon inneholder
thalamus; epithalamus og hypotalamus.

Talamus fungerer som en slags stasjon for signaler som kommer inn i hjernen. Dnt er også involvert i: bevissthet, søvn, og hukommelse.
Epithalamus fungerer som en forbindelse mellom det limbiske systemet og andre deler av hjernen. Det limbiske systemet er en del av hjernen som er involvert i følelse; langtidsminne og oppførsel.

Hypothalamus hjelper til med å opprettholde homeostase. Dette refererer til balansen mellom alle kroppsfunksjoner. Det gjør dette ved å opprettholde daglige fysiologiske sykluser, for eksempel:
Plassering av hjernesøvn-våknesyklusen; kontrollerende appetitt; regulering av kroppstemperaturen;
kontrollere produksjon og frigjøring av hormoner

Hjernestammen består av tre hoveddeler
Midthjernen hjelper med å kontrollere øyebevegelse; visuelle prosesser og hørselsinformasjon.

Ponsene inneholder starten på noen av hjernenervene. Disse nervene er involvert i
ansiktsbevegelser og overføring av sensorisk informasjon

Medulla oblongata fungerer som
kontrollsenteret for funksjon av hjerte og lunger.
Det hjelper med å regulere mange viktige funksjoner, inkludert pust, nysing og svelging.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund