Hvor kommer komplekse organismer fra?
Fra Otangelo Grasso, via FB


Det beste våpenet mot slutninger basert på villedende tanke, er først å ha solide fakta. Det er bevisene (hva som finnes, hva vi observerer i naturen), og vi må gjøre det beste ut av det, gi den beste tolkningen av hvordan det ble til. (Den filosofiske sirkelen rundt vitenskapen). Hvis bevisene eller premissene ikke er klare, er det også vanskeligere å trekke en solid konklusjon. Når vi snakker om opprinnelsen til biologisk mangfold og biokompleksitet, er det som først må forstås: Hvordan komplekse organismer er bygget, hvilke mekanismer er involvert, og hvilke mekanismer er involvert i organismeutvikling. Først da kan vi spørre om intelligente eller ikke-intelligente årsaker best forklarer opprinnelsen til disse mekanismene? Vitenskapen har fortsatt svært ufullstendige bilder av hvor komplekse biologiske systemer er, siden vi snakker om de mest komplekse strukturene i universet, og det enorme mangfoldet av millioner, om ikke milliarder av forskjellige organismer (bakterier). Til tross for det, vet vi allerede mye. Når vitenskapen avdekker nye lag av kompleksitet, desto mer må vitenskap som omhandler opprinnelse også endre sin fortelling og tilpasse seg den.

Kondon-konfDet er godt uttrykt her:
Gerd B. Müller: Hvorfor en utvidet evolusjonssyntese er nødvendig 18. august 2017
Disse eksemplene på konseptuell endring i ulike domener av evolusjonsbiologi, representerer bare et fortettet segment av fremskrittene som er gjort siden starten av MS-teorien for rundt 80 år siden. Relativt liten oppmerksomhet har blitt viet til det faktum at mange av disse konseptene, som er i full bruk i dag, noen ganger motsier eller utvider sentrale prinsipper i MS-teorien -eks. Gitt riktig oppmerksomhet tvinger disse konseptuelle utvidelsene oss til å vurdere hva de betyr for vår nåværende forståelse av evolusjon. Det er klart at flere av hjørnesteinene i det tradisjonelle evolusjonære rammeverket må revideres og nye komponenter innlemmes i en felles teoretisk struktur.


Selv om dagens organismesystembiologi for det meste er forankret i biofysikk og biologisk funksjon, er dens bestrebelser dypt integrerende, og tar sikte på flerskala- og flernivåforklaringer av organismeegenskaper og deres utvikling.


Som evolusjonsbiolog konkluderer han:
I stedet for tilfeldig variasjon i DNA-sammensetning, står utviklende utviklingsinteraksjoner for spesifisitetene til fenotypisk konstruksjon. Lenke.

info
Grasso er uenig i den siste setningen. I personlige e-poster med Müller demonstrerte han samme holdning som Bill Martin. Han mener at intelligens ikke bør ha noen fot inn i døren for å forklare biokompleksitet, en posisjon som ble holdt i prioritet, basert på en filosofisk forpliktelse til (metodologisk) naturalisme. Men hans observasjon er midt i blinken. Den forklarende verktøykassen kan fortjene å bli utvidet eller endret, i samsvar med nye oppdagelser av biokompleksitet. Problemet er at det ikke er noen grense, hvor paradigmet skifter fra ikke-intelligente (evolusjonære) mekanismer til intelligens, og så, uansett hvilke nye oppdagelser som gjøres, blir de alltid inkorporert i den evolusjonære fortellingen. Men en saksadekvat konklusjon kan bare oppnås hvis 1. Den filosofiske barrieren fjernes, og det er underforstått at når det gjelder historievitenskap, bør ALLE mulige årsaker/mekanismer legges på bordet, og:

2. Når det tegnes et klart bilde av hva som skiller artefakter laget av intelligens, og ikke.
En annen barriere, er at historisk sett har ID-tilhengere nettopp fokusert på å påpeke hvorfor evolusjonære mekanismer er utilstrekkelige til å forklare biokompleksitet. Mens poengene som fremsettes absolutt er gyldige, og til og med anerkjent av ikke-ID-tilhengere, som Dennis Noble (foreslo en tredje vei), har ID-tilhengere sjelden påpekt hvorfor et gensentrisk syn er utilstrekkelig. Det er fordi man må ha en dyp forståelse på systemnivå, av hvordan biologiske systemer fungerer. Ikke mange har denne kunnskapen. Det krever en forståelse av et bredt felt og ekspertise fra ulike felt, som kommer fra biofysikere og kjemikere, biologer, bioingeniører, bioinformatikk, genetiske eksperter, evolusjonsbiologer og til og med paleontologer.


Instruksjonssammensetnings-informasjon kodet i 33 genetiske, og minst 49 epigenetiske, koder og språk, og minst 5 signalnettverk som opererer på et strukturelt nivå på en integrert sammenkoblet måte, er mekanismene som forklarer organisme-arkitektur, utvikling, drift og tilpasning, regi/diktering. laging og kontroll av komplekse molekylærfysiologiske integrerte strukturer og deres utvikling - fremstilling av irreduserbare komplekse molekylære maskiner, robotiske molekylære produksjonslinjer, protein-protein-interaksjoner, metabolske signal- og transkripsjonsregulerende nettverk, kjemiske cellefabrikker og flercellede organismer og organisasjoner. Det er en høy grad av intern orden, som styrer cellens molekylære og ekstracellulære organisasjon.


Når vi har denne informasjonen tilgjengelig, kan vi spørre:
Forklarer evolusjonære, ikke-intelligente mekanismer observasjonene tilstrekkelig? Etter Grassos mening er svaret nei. Alle historiske, observasjons-, testbare og repeterbare eksempler har vist at instansierende informasjon og operasjonell funksjonalitet, diktert av foreskrevet informasjon kommer fra intelligente kilder.

Etiologi, vitenskapen om årsaker, med hensyn til opprinnelsen til biokompleksitet, hypotesen om at naturlige, ikke-styrte tilfeldige eller evolusjonære mekanismer, naturlig seleksjon, genetisk drift og flyt, var ansvarlige, har ført til blindveier, til konstatatering av at disse årsaker produserer for begrensede resultater, som ikke forklarer biologisk form.

Mekanismer-for-komplekst-mangfoldBare et intelligent byrå med intensjon og fremsyn kan i prinsippet konseptualisere og instansiere maskinvare og programvare, som styrer produksjonen av integrerte operasjonelle systemer med spesifikke funksjoner, som fungerer på en integrert måte. Fint orkestrert orden og finjustering, instruksjoner som formidler og skaper målrettet funksjon, er alle positive bevis på et sinn i arbeid, i motsetning til blind, tilfeldighet som opererer i stokastisk kaos. Det vi finner er en gullklump av sannhet...et sinn er mer enn sannsynlig bak biologisk form og variasjon...derfor er det rasjonelt og rimelig å tro på en intelligent designer.


Bakgrunnsstoff:

Historiske vitenskaper og metodisk naturalisme gjenkjenner signaturen til (tidligere) intelligent handling -lenke.

Hvordan gjenkjenne signaturen til (tidligere) intelligent handling -lenke.

Hvorfor Darwins evolusjonsteori ikke forklarer biologisk mangfold -lenke.

 

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund