Gudsargument -gjennom fysikkens lover

Oversatt herfra.


Johannes Kepler: Hovedmålet med alle undersøkelser av den ytre verden bør være å oppdage den rasjonelle orden og harmoni som er pålagt den av Gud og som han åpenbarte for oss på matematikkens språk.
Lov krever ogsål en lovgiver. Og gjensidig avhengige systemer, en skaper. Derfor krever naturen, naturlovene og deres gjensidige avhengighet, en skaper.

Sir James Jeans: Det er sant, i en noe annerledes forstand enn det som var ment av Galileo, at 'Naturen store bok er skrevet i matematisk språk'.
Relativitetsteorien, kvanteteorien og bølgemekanikken er grunnleggende matematiske. Derfor måtte oppsettet komme fra en matematiker - Gud.
Ikke gjennom blind tilfeldighet, men gjennom matematisk design har det materielle universet oppstått. Matematisk design kommer alltid fra tankene til en intelligent person.

Sir Fred Hoyle: (Om) elektroner, protoner og nøytroner. Dette er ikke partikler i ordets hverdagslige forstand, men matematiske partikler, enheter hvis egenskaper kan beregnes med presisjon.
Vi oppdager at universet viser bevis på en designende eller kontrollerende kraft som har noe til felles med våre individuelle sinn, som vi beskriver som matematisk. - Jeans, J.
Fysisk fininnstilling

Sir James Jeans: Vi kan også se hvorfor energi, den fundamentale enheten i universet, igjen måtte behandles som en matematisk abstraksjon - konstanten av integrasjon av en differensialligning.
Den virkelige opprinnelsen til vårt univers, dets materie og energi, dets atomer, partikler og bølger, er høyeste matematikk, er tenkning.
Det krever i hvert fall sinnet til et menneske, trent som fysiker og matematiker, for å forstå den høye matematikken som finnes i fysikken. En ape eller en 'vanlig' (ikke-trent) person kan ikke gjøre det.

Mennesket har bare funnet de fysiske lovene. Det har ikke laget dem. De har vært der allerede lenge før ham. Hvorfor er det fysikklover i det hele tatt, hvis et sinn ikke skapte dem?
Universet opererer basert på fysikkens lover. De er matematiske regler, pålagt materie. Det er ingen grunn til at det er slik, med mindre en matematiker iverksatte dem.
Hvis universet ikke var ordnet, og basert på matematiske lover, ville det være rent kaos, og ikke forståelig. Intet univers i det hele tatt, kunne/ville eksistere.

Kinetisk energiKan fysikkens lover endres? Ja eller nei? Hvis de kan endre seg, er de en løsning. De er satt opp.
(Nei: -) Lovene ble innprentet i universet i øyeblikket av opprettelsen, dvs. ved Big Bang, og har siden vært faste i både rom og tid.
(Ja: -) Hvis lover kan være forskjellige, betyr det at de er satt opp. Fysikkens lover varierer i hele universet, antyder en ny studie 9. september 2010

Juster ladningen på et elektron, eller endre styrken til gravitasjonskraften eller den sterke kjernekraften bare ørlite grann, og universet vil se veldig annerledes ut og sannsynligvis være livløst.


Rom 1,19-20 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

 

Oversettelse, samt Ord i (parentes) og bilder ved Asbjørn E. Lund