Det klassiske teleologiske argumentet

Hentet herfra.


1. Når det er ting som bare henger sammen på grunn av et formål eller en funksjon (for eksempel alle de kompliserte delene av et klokke som gjør det mulig å holde rede på tiden), vet vi at de hadde en designer som designet dem med tanke på funksjon; De er for usannsynlige til å ha oppstått ved tilfeldige fysiske prosesser. (En orkan som blåste gjennom en jernvarehandel, kunne ikke sette sammen en klokke.)

2. De essensielle delene av en levende celle henger sammen bare fordi de har en funksjon som membranproteiner (fabrikkportaler), DNA (maskinvare), den genetiske koden og instruksjonskompleksinformasjon lagret i DNA (programvare), RNA-polymerase (informasjonsinnhenting / koding) messenger RNA (overføring) ...

Ribosom (oversettelse/ dekoding) proteiner (komplekse maskiner) dynein, kinesin (drosjer) tubuliner (molekylære motorveier) mitokondrier (kraftgenererende anlegg) ATP-syntase (kraftturbiner) det metabolske nettverket (elektriske kretser) og så videre, som er funnet å danne et integrert gjensidig avhengig system fordi de sammen gjør det mulig for cellen å replikere seg selv, tilpasse seg og forbli i live.

3. Disse kjemikaliene, byggesteinene og makromolekylene må ha en designer som designet dem med tanke på deres funksjon: akkurat som en klokke innebærer en urmaker, innebærer en maskin en maskindesigner. Levende celler ble ikke skapt av menneskelige designere. Derfor må levende celler ha hatt en ikke-menneskelig intelligent designer

---


Eks. som begrunnelse: Påstand /// begrunnelse


Siden det er eksistens, har eksistens alltid vært. /// Det er eksistens. Vi eksisterer.


Skapelse krever en skaper. /// Vi er her. Det fysiske universet eksisterer

Design krever en designer /// Vi observerer design i naturen.

Å lage matematikk krever en matematiker. /// De fysiske lovene er basert på matematiske formler

Lover krever en lovgiver. /// Eksistensen av fysiske lover er et ubestridt faktum.

Finjustering krever en finjusterer /// Universet er finjustert for å være tjene liv. Ingen seriøse forskere bestrider det faktum.

Koder krever en kode-produsent /// En genetisk kode oversetter kodoner til aminosyrer. Faktum.

Kodifisert informasjon kommer alltid fra et sinn. /// Gener besitter informasjon . Og det samme gjør epigenetiske mekanismer.

Livet kommer bare fra livet /// Livet eksisterer. Vi vet bare om liv som produserer liv.

Logikk kommer fra logikk /// Vi mennesker tenker logisk. Logikk er en irreduserbar grunnleggende ting.

Bevissthet kommer bare fra bevissthet /// Vi mennesker er bevisste. Materie kan ikke produsere bevissthet.

Fabrikker krever en fabrikksprodusent /// Biologiske celler er fabrikker.

Objektive moralske verdier kommer fra en moralsk lovgiver //// Vi vet at det er objektivt galt å torturere og drepe mennesker for moro skyld.

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund