Tabell -GrassoArgumenter for Guds eksistens, basert på positive bevis
Oversatt herfra.

Kosmologiske argumenter -herfra.
Opprinnelse til livet argumenter -herfra.
Funksjonell kompleks Informasjon -herfra.
Cellen -herfra.
Celler er fabrikker -herfra.
Argumenter basert på biokompleksitet og biologisk mangfold -herfra.
Argumenter basert på moral -herfra.
Argument fra logikk -herfra.
Argument fra bevissthet -herfra.


Syllogismer om irreduserbar kompleksitet -herfra.

Intelligent designteori er som et sverd med to sider
Intelligent design vinner ved hjelp av eliminativ induksjon basert på det faktum at konkurrentene er falske. Materialisme forklarer i utgangspunktet ingenting konsekvent med hensyn til opprinnelse, men er basert på uberettiget konsensus og vitenskapelig materialisme, et filosofisk rammeverk som aldri burde vært brukt på historisk vitenskap. Bevis bør tillates å lede hvor enn de ender. Til slutt også til intelligent aktivitet, som den beste forklaringen på opprinnelsen.


Og intelligent design vinner basert på abduktivt resonnement, ved å benytte slutning til den beste forklaringen, og stole på positive bevis, på det faktum at i utgangspunktet helt naturlige fenomener viser avtrykk og signatur for intelligent input og setup. Vi ser en utfoldelsesplan, et univers styrt av lover, som følger matematiske prinsipper, finjustert på alle nivåer, fra Big Bang, til jorden, for å tillate liv, som styres av instruksjonskompleks informasjon lagret i gener og epigenetisk, kodende , overføring og dekoding av informasjon som brukes til å bygge, kontrollere og vedlikeholde molekylære maskiner (proteiner) som er bygget basert på integrerte funksjonelle komplekse deler (primære til kvartære polypeptidstrenger og aktive sentre), som bokstavelig talt er nanoroboter med interne kommunikasjonssystemer, helautomatisk produksjon, produksjonslinjer, transportbærere, turbiner, transistorer, datamaskiner og fabrikkparker, ansatt for å gi opphav til et bredt spekter, millioner av arter, av ufattelig komplekse flercellede organismer.

Lego-CosmosSjansen til å finne en melding skrevet på en sky på himmelen: "Jesus elsker deg" tilfeldig, er som DNA som lager sin egen programvare, og på den skriver en kompleks algoritme for å lage et protein ved et uhell. DNA-basesekvensering kan ikke forklares tilfeldig, eller med fysisk nødvendighet mer enn informasjonen i en avisoverskrift kan forklares med henvisning til de kjemiske egenskapene til blekk. Konvensjonene i den genetiske koden som bestemmer tilordningene mellom nukleotid-tripletter og aminosyrer under oversettelse kan heller ikke forklares på denne måten. Den genetiske koden fungerer som en grammatisk konvensjon for et menneskelig språk.
Video her.

Hentet herfra:
En mental plan eller plan for å nå et mål
En underliggende ordning som styrer funksjon, utvikling eller utfoldelse av mønster og motiv <den generelle utformingen av det det storslåtte>


En plan eller protokoll for å gjennomføre eller oppnå noe
Ordningen av elementer eller detaljer i et produkt eller kunstverk
Å skape, modellere, utføre eller konstruere etter planen: tenke ut, konstruere
For å unnfange og planlegge i tankene <designet han den perfekte maskinen>
Å ha som et formål: har til hensikt <hun utformet det for å utmerke seg i studiene>
Å tenke ut en bestemt funksjon eller avslutte <en bok designet primært som en vgs-lærebok>
Å lage en tegning, et mønster eller skisse av noe
Å tegne planene for <designe en bygning>

 

Skapelse er bevis på en Skaper. Men ikke alle (er villige) til å se det.
Rom 1,19-21 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

Syn-Grasso
Handlingen (en tidligere) eller signaturen til en intelligent designer kan oppdages når vi ser:
- et objekt i naturen som ligner på menneskeskapte ting
- noe laget basert på matematiske prinsipper
- systemer og nettverk som fungerer basert på logiske beslutningspunkter
- noe målrettet laget for spesifikke mål
- spesifisert kompleksitet, instruksjonsplan eller en kodifisert melding
- ikke-reduserbare komplekse og gjensidig avhengige systemer eller gjenstander sammensatt av flere sammenlåste, godt matchede deler som bidrar til en høyere målsetting i et komplekst system, som bare vil være nyttig når det mye større systemet er fullført.
- orden eller ordnede mønstre
- hierarkisk ordnede deler av deler
- intelligens kan skape gjenstander som kan brukes i forskjellige systemer (hjul brukes i biler og fly)
- Finjustering


Opprinnelsen til det fysiske universet, livet og det biologiske mangfoldet er vitenskapelige, filosofiske og teologiske spørsmål.
Enten, er det dypest i all virkelighet, et bevisst, nødvendig sinn som skapte alle betingede vesener, -eller ikke.
Samvirkende systemerHva som observeres i den naturlige verden, forklares enten best av (tidligere) handlinger, fra en evig skaper, -eller ikke?


Teorien om intelligent design støtter forestillingen om at en designer best forklarer bevisene som er avslørt i den naturlige verden, mens kosmisk, kjemisk og biologisk evolusjon forsøker å forklare den naturlige verden uten et kreativt byrå utover tid-rom kontinuum, og gir støtte til ideen om at det ikke er bevis for en skaper, som da ville være unødvendig.
Religion/teologi prøver å forklare og adressere andre spørsmål, som skaperens identitet, og hans motivasjoner.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund