Logisk sett burde diskusjonen ende her, fordi som Darwin skjønte: 'Uten abiogenese, kan ikke linjen for 'Felles avstamning' starte.
Men for dem som synes Felles avstamning er en fortjenestefull teori, og at suksessen evt. kan ende i oppdagelsen av en teori for livets
Opprinnelse, så vil forfatteren (Lee spetner) forklare det feilaktige og mistforståtte i teorien om 'Felles avstamning'.