Tydelig at knapt noen i FVN's kommentarfelt har satt seg inn i hva dette dreier seg om eller hva BioCosmos står for.

Vi fikk på seminaret i dag et godt innblikk i hvordan naturen ligger milevis forran forskningen og hvordan stadig flere går til naturen for å løse teknologiske problemer -se f.eks. her.

Der finnes nemlig løsningene allerede.

Siste del brukte Thorvaldsen til å avlive endel myter som har oppstått:

Bilde 1. ID hevder at noen naturfenomen best kan forklares ut fra intelligens.


Myte 1: Må vi velge mellom tro og vitenskap: Nei. BioCosmos baserer seg på vitenskapelige observasjoner og kunnskap som kan tolkes uavhengig av livssyn.


Myte 2: BioCosmos er Darwinfornektere: Nei. Darwin har en viktig plass i Biologien.


Myte 3: Intelligent Design (ID) er det samme som kreasjonisme: Nei. ID er ny vitenskapelig teori som baseres på forskning og observasjoner.


Myte 4: ID peker bare på hull i kunnskapen: Nei snarere det motsatte. ID handler om det vi vet.


Myte 5: BioCosmos vil ha Darwin ut av skolen og innføre ID: Nei. ID er i støpeskjeen og enda ikke klar for skoleverket men oppfordrer elever til å tenke selv ut fra opservasjoner.


Myte 6: BioCosmos vil innføre Gud i naturvitenskapen: Nei. Gud ville sprenge alle alle naturvitenskapelige begreper.


Myte 7: Det er få forskere i dag som støtter ID: Noe rett, men over 1000 forskere har signert et opprop om alternativer til Darwinismen. En nylig utkommet bok om ID: "Foresight" av den fremragende forskeren Marcos Eberling er anbefalt av tre nobelprisvinnere.

 

Skrevet i FVN-kommentarspalte- innsamlet av Asbjørn E. Lund.