Et feilaktig argument
-fra J. Wells i slutten av kap.26 i The Comprenhensive Guide to Science and Faith.


Darwin kalte 'On the Origin of Species' for ett langt argument.Det var et argument som motsatte seg at arter var skapt hver for seg, og et argument som framsatte hypotesen at alle levende vesener er modifiserte utgaver av en, eller noen få, felles stamfedre. Men hypotesen var ikke bekreftet i 1859 og beviset for den er fremdeles ufullstendig.


Homologi er blitt til sirkulært resonnement (felles avstamning begrunnes i like homologier, som skyldes at makroevolusjon fungerer). Fossilregisteret forblir i det minste ufullstendig, og mest sannsynlig kontrært til darwinistisk gradualisme. Molekylære fylogenier er gjennomhullet av inkonsekvenser.


Naturlig seleksjon og mutasjoner produserer ikke annet enn endringer innenfor eksisterende arter. I følge evolusjonær biolog Lynn Margulis (2002), er ikke artsdannelse direkte sporet, verken i laboratoriet, på fjerne øyer eller i paleontologenes sedimenter. Evolusjonens rykende pistol mangler fortsatt.


Og artenes opprinnelse, Darwins sentrale problem, forblir uløst.

 

Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund