Gamma Draconis: En stjerne som passerer direkte over London. Bradley oppdaget en årlig variasjon i stjerne-posisjonen som avhang av jordas hastighet. Slike kalkulasjoner ledet til et estimat for jordas omløpshastighet med 30 km/sek.