Selv om det er en Web-side som fastholder Aristoteles sitt syn: fixedearth.com