Pilatus signetring funnet, hentet fra May-Britt F. Tjomsås (Bibelfellesskapet, Facebook)

Stadig nye, spennende arkeologiske funn bekrefter Bibelens troverdighet og jødenes historiske tilknytning til området.

- ARKEOLOGI Arkeologer har funnet ringen til Pontius Pilatus, mannen som bestemte at Jesus skulle korsfestes.
Inskripsjonen 'Pilatus' ble avdekket på en bronsering som ble funnet i ruinene av palasset Herodion, bygget av Herodes den store i årene like før Kristi fødsel.

 

Ringen ble funnet allerede da utgravninger i betlehemsområdet ble mulig etter Seksdagerskrigen i 1967, men først nylig ble arkeologene klar over funnets betydning.

Navnet Pilatus ble oppdaget da ringen fikk en grundig rens og ble avfotografert med et spesialkamera som Israels antikvitetsmyndigheter har på sine laboratorier.

Ringen har et bilde av en vinkaraffel sammen med den greske inskripsjonen 'Pilatus'. Det er snakk om en såkalt signetring, som ble brukt når en forseglet dokumenter.

Den er ganske enkel, og forskere mener derfor at den kan ha blitt benyttet i det daglige arbeidet til en fullmektig som undertegnet papirer i Pilatus' navn.

Navnet Pilatus var svært sjelden på Jesu tid, så derfor er det liten tvil om at navnet viser til Pontius Pilatus, som var guvernør i den romerske provinsen Judea fra år 26-36 e.Kr.

-Jeg kjenner ikke til noen andre pilatuser fra denne perioden, sier professor Danny Schwartz ved Hebrew University til Haaretz.