Forfølgelse før

(fra Hold Fast -under Press)

kristendom-forbudtNoen tror at tiden med forfølgelser mot kristne er over. Det er ikke tilfelle. På verdensbasis var det flere kristne som ble drept for sin tro på 1900-tallet enn i alle foregående århundrer (i vår tidsregning) tilsammen. [Nå skyldes det også at det levde flere mennesker på jorda da enn i de 1800 årene forut.] Men årlig utsettes anslagsvis 200 millioner mennesker i verden for alvorlig forfølgelse, ene og alene fordi de er kristne. Grunnene kan være mange, fra at noen vil beskytte sin gud mot ydmykelse, til at noen vil verne om ulovlige økonomiske interesser. Totalitære stater er redde for at makten deres skal bli undergravet. Familiefedre vil gjenreise familiens ære ved å tvinge konverterte medlemmer tilbake til sin religion etc. Endog kristne kirkesamfunn i mellom kan det være at en vil bevare en ren kultur og nasjon ved å diskriminere annerledes troende. En følge av at forfølgelse bekjentgjøres, er at vanlige kristne får se hvilken fiendtlig verden vi lever i. Martyrene viser oss at denne verden aldri kan bli vårt hjem, og de inspirerer oss til et dypere fellesskap med Jesus.

bambusI land som Kina foregår det en form for kulturell forfølgelse, overfor de 60% som ennå bor på landsbygda. Kristne får skylda for negative begivenheter i omgivelsene. Folk kan isoleres og fordrives fra sitt hjemsted på grunn av dette etc. Men dette er ikke typisk for all forfølgelse. Vår tids forfølgelse minner om en kinesisk kost. Det er typisk et knippe bambusstilker bundet sammen. Med denne kosten feier kineserne sammen støv og skitt, rusk og rask. Da kommer mange av stilkene i kontakt med det samme rusket. Slik er deg også med forfølgelse. Hvert tilfelle har mange årsaker. Når mennesker forfølges, skyldes det som regel flere forhold. Den forfulgte rammes ofte av tre-fire stilker i "forfølgelseskosten" samtidig.

fanger i Nord-KoreaTidligere var det mer vanlig med ideologisk forfølgelse. Karl Marx ga grunnlaget for det med sine berømte ord: "Religion er det undertrykte vesens sukk, hjertet i en hjerteløs verden, sjelen i sjelløse omstendigheter. Den er opium for folket." Det er helst bare det siste folk husker. Marx hevdet på dette grunnlag å se en vei vekk fra gudstroen ved å bedre levekårene. Denne profetien har gått i oppfyllelse noen steder, men bare i ikke-kommunistiske samfunn. Lenin, Stalin og Mao prøvde som kjent å utrydde religionen med makt. Da trengte ikke de kristne gjøre noe for å bli forfulgt. Det holdt at de var kristne. Også i våre dager, er det noen i kultureliten som kristne som en trussel mot demokratiet. I Kina ble man søkt omskolert. Avvikere skulle tvinges til se dette på samme måten som myndighetene. Enhver helhetlig ideologi gjør i grunnen krav på å være den ene rette sannheten. Når makthaverne så tvinger gjennom en bestemt ideologi, blir staten totalitær. Det skjer fortsatt i Nord-Korea.

Lazlo TokesDiktaturer er gjerne preget av konstant usikkerhet. Diktatorer frykter alltid for sin makt. De frykter at et eller annet sted, sitter en eller annen gruppe og planlegger opprør. I den første kristne tid var keiserens holdning at hvis folk skulle opptre i grupper, skulle de gjøre det i hans navn og komme ham til gode. I Kina ble det uro i regimet når husmenighetene prøvde bilegge stridigheter og stå sammen. Kunne menighetene utvikle seg til et politisk forum? Kunne en messiansk skikkelse stå fram og lede massene til opprør? Lederne i Kina ble redde p.g.a. den kristne pastoren Lazlo Tökes og den rolle han spilte i Romania. Det var heller ikke så merkelig, siden de opprinnelig kom til makten ved at den karismatiske skolelæreren Mao Zedong samlet bøndene rundt seg og fordrev landets leder i en dyktig ledet geriljakrig.

Også innenfor den kristne kirken har det vært forfølgelse av annerledes troende og tenkende. Utvandring til USA kom ofte som resultat av forfølgelse av kristne minoriteter i Europa. Da var det gjerne den dominerende kirken i landene som sto bak.