Om Huset for europeisk historie: 'Uten kristendom, har ikke Europa noen sjel'
av rev. Ben Johnson (Action Institute Powerblog)
(Bilde 1. kreditt: Gor62. Dette bildet har blitt beskåret. CC BY-SA 2.0 .)


Oversatt herfra.


Det nyåpnede Hus for europeisk historie har et blindt punkt: Det utelukker helt den rollen som religionen spilte i Europas historie. Ifølge et nytt essay fra Arnold Huijgen her på Religion og Liberty Transatlantic -her -, når det gjelder religion, er det 61 millioner dollar i Brussel som er bygd av Europaparlamentet, et "tomt hus". I stedet forviser EU det guddommelige i sine utstillinger.

Idet han gikk gjennom strukturen dagen den åpnet, observerte han:
Det var som om religion ikke eksisterte. Faktisk eksisterte det aldri og påvirket aldri kontinentets historie. Ikke i noen av de mange etasjene er det noen oppmerksomhet i retning reformasjonen som den store splittelsen mellom romersk katolisisme og protestantisme, religiøse kriger mellom bekjennelser, eller søken etter religionsfrihet som var i hjertet av den nederlandske opprøret. Hvis man ikke visste at den romersk-katolske kirken eksisterte, ville man ikke finne det ut i den permanente utstillingen av europeisk historie som Europaparlamentet ønsker å presentere til alle europeere (på europeernes ekostning). Det er ikke lenger europeisk sekularisme som kjemper mot den kristne religionen; det ignorerer bare ethvert religiøst aspekt i livet helt og holdent.


Det faktum at verdens største kirke (romersk katolisisme) er basert i Europa, at verdens nest største kirke (østlig-ortodoksi) er den offisielle troen til mange østeuropeiske nasjoner (de jure eller de facto ), eller at bekjennelsene i den protestantiske reformasjon har sin opprinnelse på europeisk jord er totalt utelatt, ifølge Huijgen.


Huijgen, professor i systematisk teologi ved Det teologiske universitet Apeldoorn, bemerker at, i stedet for Skaperen, er toppetasjen i museet dedikert til EU. Han kaller dette "bokstavelig talt toppen av EUs narsissisme."
Kanskje hans mest interessante observasjon er den selvovervinnende naturen ved sekulær historisk revisjonisme. Teknokrater, ivrige etter å utelukke religiøs tro fra det offentlige forum, forberede grunnlaget for et uunngåelig populistisk tilbakeslag, skriver han - en sterk motmæle mot både EU-innbilskhet og strengt sekulært styre på ethvert nivå. Folk husker ofte George Orwells diktum i 1984 : "Den som kontrollerer fortiden, styrer fremtiden." Men de glemmer ofte hans korollar: "Den som kontrollerer nåtiden, kontrollerer fortiden." Etter hans mening eksemplifiserer dette skattemessig subsidierte monumentet til EU, dette på sin egen måte.


Men siden det nåværende stammer fra fortiden, fortsetter denne levende historien å bekrefte seg selv i det daglige livet til Europeere, inkludert deres valgte embetsmenn:
Det er klart at religion hadde en avgjørende rolle i europeisk historie. Sosiale strukturer i sydeuropeiske land kan ikke forstås uten den romersk-katolske kirkes rolle. Individets ansvar, stresset i protestantismen, er et sentralt utgangspunkt for europeisk kultur. Kalvinisme kan, eller kan ikke, være den fruktbare jorda som fremmer kapitalismen som Max Weber teoretiserte, men i det minste må dens rolle i å skape kultur-strukturer i det meste av Europa diskuteres. Inntil 1960-tallet i det minste forstod de fleste europeere seg som kristne, og for å nevne bare et eksempel, spiller kristendemokratiske politiske partier fortsatt en viktig rolle i politikken til store europeiske land som Tyskland.


Les hans beretning -her og se om du er enig med hans konklusjon: "Uten kristendommen har Europa ingen sjel."
Du kan lese det fullstendige essay her.

Rev. Ben Johnson
REV. BEN JOHNSON Rev. Ben Johnson er Senior Editor ved Acton Institute.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund