Sekulær kultur er designet for å avvise noe som utfordrer dens fem kjerneverdier: ateisme, relativisme, materialisme, hedonisme og nihilisme.
(Kilde i parentes -wikipedia)

Ateisme, avledet fra greske atheos, “uten gud”, er en tankeretning hvor man tror det ikke finnes noen gud, guder eller høyere makter. Begrepet ateisme spenner fra å ikke tro på en eller flere guder til å ta aktiv avstand fra enhver form for tro på det guddommelige. (wikipedia)

Relativisme er motstand mot tanken om at vitenskapene kan og bør tilstrebe objektivitet. Relativistene mener at det ikke finnes standarder for objektivitet, sannhet eller rasjonalitet som er felles på tvers av forskjellige kulturer og historiske perioder. (wikipedia)

Materialisme er en monistisk filosofisk retning som hevder at materien, som menneskene kan erfare gjennom sine sanser og utforske gjennom vitenskapelige undersøkelser, er det eneste som eksisterer. (wikipedia)

Med hedonisme (fra gresk hedoné, som betyr velbehag, lyst), siktes det til en filosofisk etisk strømning som betrakter vellyst/nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og “det gode liv”. (wikipedia)

Nihilisme (fra latin nihil, “intet”) er et filosofisk standpunkt som fremmer negasjonen av ett eller flere antatte meningsfulle aspekter av livet. Mest vanlig blir nihilisme presentert som en form for eksistensiell nihilisme som argumenterer at livet er uten objektiv mening, hensikt, eller vesentlig verdi.
(wikipedia)

Samlet av Asbjørn E. Lund