Om kreasjonisme

(Fra boka: Aquinas and Evolution; M. Chaberek, fra Ch. V)

Om 'kreasjonisme' innebærer at ulike naturer ved levende organismer ble skapt direkte av Gud, så er det en klassisk kristen posisjon -delt av de største personligheter i kristenheten, inkl. Thomas Aquinas -her. Denne posisjonen motsier ikke vitenskapelige bevis, fordi spørsmålet om opprinnelse til dyrerekkene, ikke er et vitenskapelig spørsmål.

Vitenskap kan ikke si noe om opprinnelsen til ulike distinkte naturer, selv om den kan si noe om deres historie Dette samsvarer med det faktum at de fleste grunnleggere av moderne vitenskap, inkludert Kopernikus, Galileo, Kepler og Newton var kreasjonister. Likevel var de suksessrike innen vitenskap fordi den er opptatt av hvordan universet er satt sammen og hvordan det fungerer, ikke hvor formene i universet kom fra. Det første spørsmålet tilhører vitenskap og er et område for vitenskapelig undersøkelse; det andre tilhører filosofi og teologi.

Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund