Om ateisme og moral, bekrefter studie Voltaire?
Michael Egnor; 5. september 2017
Oversatt herfra.Bilde 1: Tenåringer hjelper gamle damer over gaten, ved klndonnelly via Flickr.


Kan du være god uten Gud? Av de ulike spørsmålene som er reist i teist/ateist debatten, har dette spørsmålet, forårsaket mer vettløse kommentar enn noe annet. Den uforstanden er igjen til utstilling i et essay for Daily Beast, "Kan du være god uten Gud?" -her; av Brandon Withrow fra University of Findlay. Withrow intervjuer en flokk ateister, som får svaret feil.

Han diskuterer en studie med tittelen "Globalt bevis på ekstreme intuitive moralske fordommer mot ateister"
"Hvis Gud ikke eksisterte, da måtte vi oppfinne ham," sa den franske filosofen Voltaire. Hans poeng: at uten et guddommelig vesen til å sjekke ut rett og galt, er det mulig å utføre mange grusomheter og kunne gå ustraffet.
En nylig studie (av mer enn 3000 personer i 13 land), publisert i tidsskriftet Nature Human Behavior -her, gjentar Voltaire's maksime. Ser på intuitiv tenkning - antagelser trukket av enkeltpersoner gjennom ubevisste bias - oppdaget forskere ledet av en professor i psykologi ved University of Kentucky, at de fleste individer intuitivt konkluderer med at en seriemorder mer sannsynlig er ateist ( ca. 60 prosent) enn religiøs (ca. 30 prosent).

Fra studiens abstrakt:
Foreløpig arbeid i USA tyder på at anti-ateistiske fordommer delvis stammer fra dypt forankrede instruksjoner om religionens formodede nødvendige rolle i moralen. Men den tverrkulturelle utbredelsen og størrelse - så vel som intrakulturell demografisk stabilitet - av slike instruksjoner, som manifestert i intuitive forestillinger om umoral hos ateister, forblir uklar. Her kvantifiserer vi moralske mistillit for ateister ved å anvende velprøvde tiltak i en stor global prøve ( N = 3.256, 13 forskjellige land). I tråd med kulturelle evolusjonære teorier om religion og moral så folk i de fleste - men ikke alle - disse landene ekstreme moralske overtredelser som representativt for ateister. Bemerkelsesverdig var anti-ateistiske fordommer tydelig selv blant ateistiske deltakere rundt om i verden . [Understreking lagt til.]

Problemet er likevel enkelt. Svaret på spørsmålet vi begynte med henger på hva du mener med "uten Gud." La oss ta en titt.


1. Hvis Gud ikke eksisterer, kan du ikke være god. Du kan ikke være ond. Du kan ikke overholde eller ikke overholde noen transcendental standard, fordi hvis det ikke er noen Gud, er det ingen transcendentale standarder. Det er ingen moralsk lov hvis det ikke er moralsk lovgiver. Hvis det ikke er Gud, er det bare meninger og konsekvenser av å handle på meninger. Vi kan tagge visse meninger som "bra", men det er bare vår mening. Det vi egentlig mener ved å kalle noe "godt" er at vi liker det. Det er bra, så lenge vi forstår at "godt uten Gud" bare er en metafor for "noe jeg eller vi liker." Hvis det ikke finnes noen Gud, er alle våre "moralske" valg bare meninger - kanskje meninger som vi liker, eller meninger vi ikke liker - men verken gode eller dårlige.

2. Hvis Gud eksisterer, men du ikke tror på ham, så kan du selvfølgelig være "god uten Gud", i den forstand at du kan være god uten å tro på Gud. Det er sentralt i moralsk teologi innen alle de store trosretninger at ikke-troende kan handle i samsvar med den moralsk lov uten tro på Gud, og til og med uten å vite om moralsk lov i noen formell forstand. Den moralske loven er skrevet i våre hjerter, er teister helt enige om og vi føler moralens vekt om vi tror på Gud eller ikke.

Nå kan selvfølgelig et ekstra spørsmål bli spurt: Oppfører teister seg faktisk bedre enn ateister? Jeg tror dette er spørsmålet som sporet av ateistene i essayet. Hvis teistene i gjennomsnitt oppfører sig bedre enn ateister, er det sikkert mange unntak på begge sider, og det kan argumenteres at bestemte grupper av teister/ateister oppfører seg bedre/verre enn andre grupper av ateister/teister. Menneskeheten er en forvirrende røre.


Ateister er imidlertid på kvikksand når de argumenterer for "godhet" og "ondskap", gitt at deres metafysikk, hvis den tas alvorlig, helt utelukker eksistensen av begge. Det vil også virke for meg at ateister kan være litt mer ydmyke i lys av at når de har antatt statsmakten - fra terror regimer til gjengen som for tiden avfyrer missiler fra Nord-Korea - har ateismen brakt helvete til jorden.

De gudløse ville få større respekt hvis de tok sin egen metafysikk seriøst, og hvis de viste litt botferdighet for hva hvilke virkelige ateister har gjort når de hadde makten.

{Tips om du samtaler med en ateist: Be vedkommende levere et argument for sin posisjon. Skulle han mot formodning klare det, kan man spørre om de vet ett klassisk argument for Guds eksistens? Dette klarer de i følge Bjørn Are Davidsen uhyre sjelden. -oversetters tilføyelse}

Tager: Ateisme ; Metafysikk; Teisme; Moral; Moralsk lov

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund