Finnes sekulære begrunnelser
Utdrag herfra: https://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/02/22/are-there-secular-reasons/


Smith forteller oss at verdslig fornuft ikke bare ikke kan gjøre jobben med å identifisere de ultimate betydninger og verdier, som vi trenger religion til å gjøre; Det er verre: Sekulær fornuft kan ikke gjøre sin egen tilordnede jobb - å beskrive verden på måter som gjør at vi kan bevege oss fremover i våre prosjekter - uten å importere, men ikke anerkjenne, de selvsamme (immaterielle) perspektiver den skyver bort i forakt.

Bilde 1. Streken opponerer mot noen gitt retning

Mens sekulær diskurs, i form av statistiske analyser, kontrollerte eksperimenter og rasjonelle beslutningsstrender, kan gi banker av data som deretter kan deles og raffineres på flere måter enn vi kan telle, kan den ikke fortelle oss hva disse dataene betyr eller hva vi skal gjøre med det. Uansett hvor mye informasjon du hopper opp og hvor sofistikert de analytiske operasjonene er, som du utfører, vil du aldri komme en millimeter nærmere til det øyeblikket du kan flytte fra informasjon til noen leksjon eller imperativ som det peker på; For det peker ikke noe sted; Det sitter bare der, tregt og tomt.

Når verden ikke lenger er antatt å bli informert av noen kontrollerende mening eller ånd (knyttet enten med en teologi eller et utvilsomt filosofisk første-prinsipp), og i stedet regnes som å være "sammensatt av atompartikler som tilfeldigvis kolliderer og. . . noen ganger utvikler seg til mer og mer kompliserte systemer og enheter, inkludert oss selv. "Det er ingen måte, sier Smith, å se på det og svare på normative spørsmål, spørsmål som "hva skal vi gjøre" og "på vegne av hvem eller hva Skal vi gjøre det?"

Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund