Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2022)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den forholder seg ikke til det.

/Ev-News-2022

2020-Artikkel -sprekker i Darwins fundament
Abort -er ikke helsepleie
Artsdannelse og boka Origin of Species
Avhengighetsgrafer og forutsetningsfri vitenskap
Big Bang korrigering
Big Bang opprinnelsen til Homo
Biologer soeker teleologi
Bor -noedvendig for livet
CS Lewis om intelligent design
Celletype -et hinder for evolusjon
Charles Darwin og Epikurs spoekelse
DNA-pakking -et naturunder
Darwin Wallace og menneskesinnet
Darwin og Lamarcks spoekelse
Darwins evige problem-spraak
Den elektriske cellen
Den foerste cellen mangler forklaring
Designdeteksjon i -sak om vitenskapsjuks
Designede nanomotorer og biomotorer
Det menneskelige svelg
En mirakuloes eksistens
Energiutnyttelse og blind tro paa naturlig seleksjon
Epigenetikk styrer genetikk
Epikur og laeren om naturlig utvalg
Er Intelligent Design en vitenskaps-stopper
Er det Game Over for darwinismen
Eugeniske paralleller til kjoennsbekreftende behandling
Evolusjon er ikke som fysikk
Evolusjon med og uten flere samtidige endringer
Evolusjonens grense
Falsk analogi til geologi
Fin-tidsinnstilling i kosmos
Forsvaret i cellen holder DNA sunt
Fremsyn i biosfaeren
Fremsyn i livet
Gendeling mer utbredt
Guds hypotesen -Tittel forsvart
Helt urealistisk forfedremodell
Hemmelighetene ved blodkoagulering
Hjernenevroner -som bibliotek
Homologi-fossiler-fylogeni-seleksjon
Hyper magnetotaktisk bakterie
ID i biokjemi og andre felt
ID i paleontologi
ID og fri vilje
ID som fruktbart vitenskapelig paradigme
Ikke-kodende RNA forskning i fremgang
Ikke-tilfeldige mutasjoner
Ingenioeranalyse av bakterie-flagellen
Intelligent design og naturlovenes regelmessighet
Intelligent utformede kropper -et system av systemer
Intelligent utforming av hjernen
Jordatmosfaeren - fantastisk biosentrisk finjustering
Jordens salt regulerer beboeligheten
Kampen for biologiens framtid
Kan Noe komme fra Ingenting
Kjernebegrunnelsen for soeppel-DNA
Kolibriens tunge
Kompleks spesifisert informasjon i lavsvampen
Kritikk av design -grunnet manlende kunnskap
MENNESKELIG HJERNE vs SJIMPANSE HJERNE
Mammut-stoette for devolusjon
Maskinpark paa jobb i cellen
Materialistiske modeller og vitenskapelige data
Menneskehjertet -et mirakel
Menneskekroppen fantastisk design
Menneskelig fossilregister mangler mellomledd
Menneskelig opprinnelse -alt i familien
Mitokondrier er informasjonsbehandlingssystemer
Mot felles avstamning
Mutasjonsproblemer
Naturens forstaaelighet og design
Naturlig maskineri som opererer uten inngrep
Nitrogen-mikrobe med rakettvitenskap
Nobles kritikk av darwinismen
Nukleaert pore kompleks i fokus
Opploesnings revolusjon ved kryo-elektron mikroskopi
Opprinnelsen til foerste selvreplikerende molekyler
Optimalisering -Int-Design i aksjon
Oyet naert perfekt
Planetens oekosystem-ingenioerer
Positivt argumentet for intelligent design i systematikk
Pretensjonene til SETI avsloert av CS Lewis
Rapporter om biologiske rester i fossiler
Relevansen av intelligent design for vitenskap og samfunn
Retur til atomismen
RuvAB -elegant molekylaer motor
Soeppel eller uutforsket
Statistikk og Trestruktur-selektivt utvalg
Teistisk evolusjon og det gnostiske kjetteriet
The Miracle of man-sluttkapitlet
Tilbakevirkende bekjennelser om uvitenhet
Tolv sjokkerende oppdagelser for evolusjon
Topoisomerase II
Topoisomerase enzymet
Topp tre problemer med protoceller
Tro-og-vitenskap-i-dialog.pdf
Troebbel med livets tre
Ulikheter menneske og sjimpanse-hjerner
Universet hadde en begynnelse
Vandrende hvaler og Ventetidsproblemet
Velsignelsen ved gress
Virkelige data og klorokin-resistens
Vitenskap leder siktelsen mot teisme