Flere måter som menneske- og apehjerner er forskjellige på
Evolution Newsj; 2. september 2022 Oversatt herfra. (Uthevelse eller kursiv ved oversetter)


sjimpanseBilde 1. Sjimpanse-ifbm-m-hjerne


Yale University forskere har identifisert mer spesifikke måter den menneskelige hjernen skiller seg fra hjernen til alle andre primater. Ved å bruke "hundretusenvis av celler samlet fra dlPFC fra voksne mennesker, sjimpanser, makak og silaaper" fant de:
Etter å ha gruppert celler med lignende ekspresjonsprofiler avslørte de 109 delte primatcelletyper, men også fem som ikke var felles for alle arter. Disse inkluderte en type mikroglia, eller hjernespesifikk immuncelle, som bare var til stede hos mennesker og en andre type som bare ble delt av mennesker og sjimpanser.


Den menneskespesifikke mikroglia-typen eksisterer gjennom utvikling og voksen alder, fant forskerne, noe som tyder på at cellene spiller en rolle i vedlikehold av hjernens vedlikehold i stedet for å bekjempe sykdom... En analyse av genuttrykk i mikroglia avslørte en annen menneske-spesifikk overraskelse - tilstedeværelsen av genet FOXP2. Denne oppdagelsen vakte stor interesse fordi varianter av FOXP2 har vært knyttet til verbal dyspraksi, en tilstand der pasienter har problemer med å produsere språk eller tale.


Fra YALE UNIVERSITET, "HVA GJØR DEN MENNESKELIGE HJERNEN ANNERLEDES? STUDIE AVSLØRER SPOR" PÅ SCIENCEDAILY (25. AUGUST 2022) (Artikkelen krever et honorar eller abonnement.)

Flere forskjeller
Noen andre forskjeller mellom menneskelige hjerner og andre primats hjerner:
Menn-hjerne⋅ Menneskelige hjerner er tyngre. "Til å begynne med veier hjernen vår i gjennomsnitt tre pund, noe som er enormt for et dyr av vår kroppsstørrelse. Til sammenligning har sjimpanser, våre nærmeste levende slektninger, hjerner som er en tredjedel av størrelsen på vår egen, selv om de er veldig like oss i kroppsstørrelse. Det meste av denne forskjellen i hjernestørrelse gjenspeiler den evolusjonære utvidelsen av assosiasjonsbarken, en gruppe regioner som støtter så sofistikerte kognitive funksjoner som språk, selvbevissthet og problemløsning." -- Todd M. Press, BrainFacts (23. juli 2014). Forholdet mellom hjernestørrelse/-type og intelligens er imidlertid ikke enkelt -lenke.


⋅ Menneskelige hjerner er spesielt asymmetriske. "Forskere sammenlignet geometriske forskjeller mellom hjerneskanninger av mennesker og sjimpanser. De observerte strukturelle asymmetrier i både menneskelige og sjimpansehjerner, men menneskelige hjerner var spesielt asymmetriske." -- Tanya Lewis, LiveScience (23. april 2013). Det antydes at asymmetri kan være relatert til hjernens tilpasningsevne -lenke.


⋅ Den menneskelige hjernen allokerer flere celler til tenkeferdigheter. "... en del av hjernen kalt hjernebarken - som spiller en nøkkelrolle i hukommelse, oppmerksomhet, bevissthet og tanke - inneholder dobbelt så mange celler hos mennesker som samme region hos sjimpanser." -- eLife (26. september 2016) -lenke.


⋅ Hjernen vår har mange flere språkforbindelser. "Spesielt 'fasciculus arcuatus', en bunt av bindende nervefibre som er viktige for prosessering av språk, er koblet til mange flere områder hos mennesker enn hos makaker, og til og med hos sjimpanser." -- Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (12. mai 2020). Artikkelen er åpent tilgjengelig -lenke.

⋅ Det er tydelige forskjeller på molekylært og genetisk nivå. "Spesielt viste forskernes resultater at interneuroner som uttrykker gener som koder for dopaminsyntese er tilstede i menneskers striata, men ikke i ikke-mennesker. Dette, sier de, er en del av det som gjør menneskelige hjerner unikt menneskelige. Nevromodulerende transmittere, spesielt dopamin, er involvert i utpreget menneskelige aspekter av kognisjon og atferd, som arbeidsminne, resonnement, reflekterende utforskende atferd og generell intelligens .. -- Peter Hess, Inverse (27. november 2017).


Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund