Åttifem rapporter om biologiske rester i fossiler
Oversatt herfra.


ProteomiksEn ny oversiktsartikkel publisert i tidsskriftet Expert Review of Proteomics oppsummerer 85 rapporter om organiske rester i fossiler.(1) Noen av rapportene beskriver hele vev som blodårer, tørket, men intakt hud, og bindevev på eller inne i fossiler som dinosaurbein. Andre rapporter beskriver hele celler som røde blodceller og beinceller. Andre rapporter i gjennomgangsartikkelen beskriver biokjemikalier som er spesifikke for dyr (ikke mikrober), inkludert proteiner, kollagen, elastin, ovalbumin og keratin. Alle disse rapportene avslørte tre trender som krever en omfattende revurdering av fossilers ordinære tidsalder.
Den første trenden beskriver et mangfold av organisk materiale blant ulike typer fossiler. Siden 1960-tallet har forskere rapportert om det som ser ut til å være originalt biologisk materiale i mange fossiler som angivelig er millioner av år gamle. Disse biologiske restene forekommer i fossiler av dinosaurer, fugler, pattedyr, planter, krypdyr, amfibier, muslinger, insekter og andre leddyr, svamper og ormer.


En annen trend involverer geografi. Studieforfatterne bemerket at omfanget av biomaterialer i fossiler dekker det meste av jorden. Noen forskere beskrev til og med resultatene deres tatt fra fossiler til havs. Litteratur beskriver disse restene i fossiler fra Nord-Amerika, Sør-Amerika, noen få i Afrika, Europa (inkludert Belgia, Storbritannia og Spania) og Asia (med India og Kina). Så langt er det bare Antarktis og Australia som mangler fersk-utseendee fossiler.


aminosyrerAminosyrer funnet i et trestubbefossil kan, hvis det publiseres teknisk, legge til Antarktis på listen.(2) Australias inkludering kan bare være et spørsmål om etterforskningstid og krefter. Dermed finner denne andre trenden at fossile biomaterialer spenner over hele kloden. Bør ikke en global effekt kreve en global årsak?


For det tredje bemerket studieforfatterne omfattende geologi. I løpet av de siste femti årene har hundrevis av fossileksperter funnet prøver som tilsynelatende inneholder originale biomaterialer fra de fleste av de ti ikoniske geologiske systemene. Forskerne registrerte et høyt antall funn fra krittlag, og noen rapporter fra jura, trias, Pennsylvianske, fra silur og kambrium. De mest overraskende proteinrestene ble funnet i lag under kambrium. Disse nederste lagene har aldersbestemmelser som er langt eldre enn 500 millioner år - en klar mismatch med forventet proteinkjemisk levetid.


Gjennomgangsartikkelen bemerket at biomaterialer som proteiner alltid forfaller over tid, og at eksperimenter viser at selv om noen kan vare i tusenvis av år, bør ingen vare i millioner. Studieforfatterne måtte derfor innrømme den latterlig store forskjellen mellom eksperimentelle forventninger og de faktiske fossilfunnene og datoene som tradisjonelt tilskrives dem. Bevaring av biomaterialer ser ikke ut til å bry seg om skapningstyper, kontinenter eller til og med steinlag. Organiske rester kan dukke opp hvor som helst man finner fossiler. Til slutt overlates leserne til å finne sine egne måter å forklare disse tre trendene, fra de 85 vitenskapelige rapportene.

 

Referanser:
1. Thomas, B., and S. Taylor. Proteomes of the Past: The Pursuit of Proteins in Paleontology. Expert Review of Proteomics. Published online before print, December 12, 2019.
2. Pappas, S. 280-Million-Year-Old Fossil Forest Discovered in … Antarctica. LiveScience. Posted on livescience.com November 15, 2017, accessed December 16, 2019.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund