C. S. Lewis avslører pretensjonene til SETI
David Coppedge; April 12, 2022. Oversatt herfra. {Kursiv, understreking og tekst i slike { } parenteser, er ved oversetter}


SETI-forskningSom jeg skrev her i går -lenke, er SETI, Search for Extra-Terrestrial Intelligence, på gang igjen. (Se, "SETI-aktivister tar fortsatt ikke ironien.") Siden vi ennå ikke har hørt fra de intelligente ET-ene, kunne vi gjøre vårt og sende en melding ut i mørket med håp og et ønske. Dette var poenget med den gamle Arecibo-meldingen fra 1974 og de gylne postene knyttet til tvillingromfartøyet Voyager som ble skutt opp i 1977. Strategien kalles noen ganger METI: Messaging Extra-Terrestrial Intelligence.

Bilde 1. Mye midler investert i SETI-forskning


Matthew Sparkes, som skriver på New Scientist -lenke, viser en ny, oppdatert radiomelding unnfanget av Jonathan Jiang ved NASAs Jet Propulsion Laboratory som kan sendes opp til 50-årsjubileet for den originale Arecibo-meldingen. (Anekdote: Arecibo-teleskopet fikk katastrofale skader i 2020.) Jiang kaller budskapet sitt "Beacon in the Galaxy" (BITG). Den ville inneholde 121 ganger så mye informasjon som Arecibo-meldingen, inkludert de nakne menneskefigurene fra Pioneer 10 og 11 plaketter fra 1972-1973 (men denne gangen mer egalitær, med begge kjønn som rekker opp hendene for å hilse).

 

Stephanie Pappas ved Live Science liker ideen, og gjenspeiler en annen gammel antagelse fra SETI-forkjempere: det er for sent å unngå oppdagelse, så vi kan like gjerne prøve å være vennlige mot våre intellektuelle overordnede. Stuart Taylor, medforfatter av BITG-meldingen,sier:
-"Det ville sannsynligvis vært bedre, siden de uansett kommer til å lytte til oss, å sende en positiv melding," sa Taylor til WordsSideKick.com. Håpet, sa han, er at en fremmed sivilisasjon som er avansert nok til å strekke seg etter stjernene, ville være svært samarbeidsvillig - "galaksens bonoboer" - og ha gode råd til jordboere om hvordan vi kan forene forskjellene våre, sa Taylor, og refererte til den relativt sett fredelig primatslektning til sjimpanser.

Bilde 2. Aliens ville knapt trenge sjakk-program (?)


sjakk-programBITG-meldingen vil også inneholde reglene for sjakk. Hvilken bedre måte å bli venner med romvesener enn å invitere dem til en sjakkkamp? Dessverre, selv med lysets hastighet, måtte jordboere vente i titalls eller hundretusener av år for å høre svaret: "Ditt trekk." Slik er begrensningene i fysikkens lover.

Alle mot alle
Noe som tar opp et annet vanlig tema i SETI: Vesener som har hatt mye mer tid til å utvikle seg enn vi har ville fremstå som guder. Etter å ha overlevd gjennom deres darwinistiske krig av alle mot alle, kunne de lære oss hvordan vi bruker intelligens til å utvikle oss ut av vår krigslignende natur og lære å sameksistere fredelig.


HawkingRomvesenene - vennene våre - ville helt sikkert ønske å hjelpe oss. Avdøde Stephen Hawking var imidlertid forferdet over slike planer. Han foretrakk å holde beliggenheten vår hemmelig, og følte at den darwinistiske kampen for tilværelsen, helt sikkert ville føre til at alle snokende fremmede vesener, ville invaderte og erobre jorden. Martin Rees, emeritusprofessor i astronomi ved Cambridge University og den tidligere astronomen Royal of Britain, mener slike bekymringer er ubegrunnede. På The Conversation i fjor, -lenke, mente han at "utenomjordisk intelligens er mer sannsynlig å være kunstig enn biologisk."

Trenden med menneskelig kunstig intelligens (AI) kan ekstrapoleres langt inn i fremtiden, antar han:
-AI kan til og med være i stand til å utvikle seg og skape bedre og bedre versjoner av seg selv på en raskere enn darwinistisk tidsskala i milliarder av år. Organisk intelligens på menneskelig nivå vil da bare være et kort mellomspill i vår "menneskehistorie" før maskinene tar over. Så hvis romvesenets intelligens hadde utviklet seg på samme måte, ville det være høyst usannsynlig at vi 'fanget' den i løpet av den korte tiden, da den fortsatt var nedfelt i biologisk form. Hvis vi skulle oppdage utenomjordisk liv, ville det være langt mer sannsynlig å være elektronisk enn kjøtt og blod - og det kunn kanskje ikke engang, være knyttet til planeter.

Bilde 3. Den unge Hawking: Positiv til fininnstilling, negativ til aliens-kontakt

 

Et skytegalleri av kosmiske stråler
NaturloverDet er litt overraskende at en så fremtredende astronom ikke har tenkt på rust. Maskiner og elektroniske deler har en tendens til å slites ut. Og hvis de ikke bor på planeter, er det ytre rom et skytegalleri av kosmiske stråler som vil rive gjennom datamaskiner like lett som kjøtt. Disse detaljene kan løses med noen få hjelpehypoteser, for eksempel å anta at futuristisk AI også vil ha mestret framsynet for å oppdage og utvinne materialer, produsere reservedeler og inkorporere dem i deres kunstige instansiasjoner, uansett hva de måtte være. Men må de i det hele tatt være fysiske? Vil AI en dag (fullt ut -oversetters tilføyelse) kunne simulere fysisk virkelighet?

Bilde 4. Virkeligheten må forholde seg til fysiske lover- fremtidsvyer trenger ikke det


Derfra hopper Dr. Rees helhjertet inn i dataspill:
-Hvordan vet vi at vi ikke lever i en slik simulering skapt av teknologisk overlegne romvesener? Kanskje vi ikke er mer enn litt underholdning for et eller annet suverent vesen som driver en slik modell? Faktisk, hvis livet er bestemt til å være i stand til å skape teknologisk avanserte sivilisasjoner som kan lage dataprogrammer, kan det være flere simulerte univers der, enn virkelige, der ute - noe som gjør det tenkelig at vi er i ett av dem.
Denne formodningen kan høres merkelig ut, men den er alt basert på vår nåværende forståelse av fysikk og kosmologi. Vi bør imidlertid være åpne for muligheten for at det er mye vi ikke forstår.

 

Hvordan vet vi det, egentlig.
Denne korte ekskursjonen til SETI- og METI-forkjempernes tenkning illustrerer omfanget av darwinistisk tilfredshet i sitt verdensbilde. Alt utvikler seg: galakser, stjerner, planeter, kjemikalier, celler, organismer, dyr, intelligente vesener, kunstig intelligens, simulerte universer. Selv om det er et 'høyeste vesen' (legg merke til de små bokstavene, ment å bevare materialismen) som skapte oss, utviklet det/han/hun/hen (velg dine foretrukne pronomen) seg. Ikke alle SETI-folk går så langt som Rees, men de bygger alle på Darwins materialistiske verdensbilde.

 

teleologiEn grunnleggende pause
Og likevel, er det ikke et grunnleggende brudd i kontinuumet? Selv om man aksepterer de andre materialistiske transformasjonene, er intelligens egentlig mer av det samme? På et tidspunkt har de tilfeldige mutasjonene blitt ikke-tilfeldige, og intelligensen har valgt veien til fremskritt mot guddommen. Variasjoner velges ikke lenger naturlig, men kunstig selektert. Darwinismen har forvandlet seg til intelligent design. Å tro at det er mulig å utlede tilsiktede radiosignaler eller teknosignaturer krever tro på virkeligheten av formål, framsyn og design. Et signal, eller signatur, skiller seg ut fra tomrommet til partikler som oppfører seg i henhold til tankeløse lover. Sinnet har grepet inn. Vi utleder det fra aktiviteten til vårt eget sinn.
Hvordan kan METI / SETI-forkjempere avvise intelligent design mens de er avhengige av designslutningen for arbeidet sitt? Begrunnelsen er slik: Siden intelligens "utviklet" her på jorden, må den ha "utviklet seg" på mange andre beboelige planeter der liv "utviklet seg." De tror derfor at siden deres resonnement er evolusjonsbasert, har det ikke behov for en designer. Utviklede ting med intelligens kan designe ting.

 

Bilde 5. Teleologisk argument for design i universet

Argumentet fra fornuften
Det er her argumentet fra fornuften kan avsløre forutsetningene til SETI med ødeleggende klarhet. Forklart fra flere synsvinkler i John Wests bok The Magician's Twin -lenke, avslører argumentet fra fornuften den selvgjendrivende naturen til den materialistiske virksomheten, fordi å tenke på materialisme krever å utøve en immateriell virkelighet: logikk.
Vi kan la C. S. Lewis mesterlig uttrykke materialistens dilemma i noen få overbevisende tanker.
-Naturalistene har vært engasjert i å tenke på naturen. De har ikke tatt hensyn til at de tenkte. I det øyeblikket man ser på dette, er det åpenbart at ens egen tenkning ikke bare kan være en naturlig hendelse, og at det derfor finnes noe annet enn naturen. Det overnaturlige er ikke fjernt og uoversiktlig: det er et spørsmål om daglig og timelig opplevelse, like intim som å puste.


Og et annet sted sa han:
Tenke-evne-En teori som forklarte alt annet i hele universet, men som gjorde det umulig å tro at tankegangen vår var gyldig, ville være helt på jordet. For den teorien ville i seg selv blitt nådd ved å tenke, og hvis tenkning ikke er gyldig, ville den teorien selvfølgelig bli ødelagt. Det ville ha ødelagt sin egen legitimasjon. Det ville være et argument som beviste at ingen argumenter var forsvarlige - et bevis på at det ikke finnes slike ting som bevis.

Bilde 6. Tenkningens dilemma


Og igjen:
Svaret er at minst én slags tanke - logisk tanke - ikke kan være subjektiv og irrelevant for det virkelige universet: for med mindre tanken er gyldig, har vi ingen grunn til å tro på det virkelige universet. Vi når vår kunnskap om universet bare ved slutning. selve objektet som tanken vår skal være irrelevant for, avhenger av relevansen til tanken vår. Et univers hvis eneste påstand om å bli trodd på, hviler på gyldigheten av slutninger, må ikke begynne å fortelle oss at slutningen er ugyldig. Det ville egentlig vært litt for useriøst. Jeg konkluderer da med at logikk er en reell innsikt i måten virkelige ting må eksistere på. Tankens lover er med andre ord også tingenes lover: ting i det fjerneste rom og den fjerneste tiden. Denne innrømmelsen virker for meg helt uunngåelig, og den har svært betydningsfulle konsekvenser. {C.S. Lewis uttalelser i sine bøker-oversetters tilføyelse}

 

Bilde 7: David Coppedge

D. Coppedge
David Coppedge er en frilans vitenskapsreporter i Sør-California. Han har vært styremedlem i Illustra Media siden grunnleggelsen og fungerer som deres vitenskapskonsulent. Han jobbet ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i 14 år, på Cassini-oppdraget til Saturn, til han ble kastet ut i 2011 for å ha delt materiale om intelligent design, en diskriminerende handling som førte til en nasjonalt publisert rettssak i 2012. Discovery Institute støttet saken hans, men en ensom dommer dømte mot ham uten forklaring. En naturfotograf, friluftsmann og musiker, David har B.S. grader i realfagsutdanning og i fysikk og holder presentasjoner om ID og andre vitenskapelige emner.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund