Det positive argumentet for intelligent design i systematikk (relasjonene mellom organismer)

Av Casey Luskin, 30.April, 2022. Oversatt herfra.


Mex-flaggermusObservasjon (fra tidligere studier): Intelligente agenter gjenbruker funksjonelle komponenter i forskjellige systemer

(f.eks. hjul for biler og fly, eller tastaturer på mobiltelefoner og datamaskiner):

Bilde 1. Mexicanske flaggermus


"En intelligent årsak kan gjenbruke eller omdistribuere den samme modulen i forskjellige systemer, uten at det nødvendigvis er noen materiell eller fysisk forbindelse mellom disse systemene. Enda enklere, intelligente årsaker kan generere identiske mønstre uavhengig.» (1)
«I henhold til dette [evolusjonære] argumentet forutsier det darwinistiske prinsippet om felles aner slike fellestrekk, og bekrefter evolusjonsteorien. Et problem med denne argumentasjonen er at folk anerkjente fellestrekk lenge før Darwin, og de tilskrev dem felles design. Akkurat som vi finner at visse funksjoner dukker opp igjen og igjen innen menneskelig teknologi (f.eks. hjul og aksler på vogner, buggies og biler), kan vi også forvente at en intelligent designer gjenbruker gode designideer i en rekke situasjoner der de fungerer.» (2)


«Hvis forskjellige livsformer var intelligent utformet, med en mosaikk av egenskaper, hvorav noen deler til felles med noen organismer og andre deler de til felles med forskjellige organismer, så ville vi forvente 'fylogenetiske' analyser for generere motstridende trær avhengig av hvilken karakter som ble valgt. Faktisk har fylogenetiske analyser av forskjellige karakterer som finnes i flere forskjellige menneskedesignede teknologiske objekter vist seg å generere nettopp slike motstridende trær.» (3)

Bilde 2. Delfinens 'sonar'-systsem


delfin-ekkolokaliseringHypotese (prediksjon): Gener og andre funksjonelle deler vil bli gjenbrukt i forskjellige og urelaterte organismer i et mønster som ikke trenger å matche et 'tre' eller nestet hierarki.


Eksperiment (data): Lignende deler har blitt funnet gjenbrukt i vidt forskjellige organismer der selv evolusjonister mener at den felles stamfaren ikke hadde den aktuelle delen. Eksempler inkluderer lignende gener som kontrollerer øye- eller lemvekst i forskjellige organismer hvis påståtte felles forfedre ikke antas å ha hatt slike former for øyne eller lemmer. (4) Det er mange eksempler på ekstrem konvergent genetisk evolusjon, inkludert lignende gener brukt i hvaler og flaggermus for ekkolokalisering . (5) Gener og funksjonelle deler er ofte ikke distribuert i et 'trelignende' mønster eller nestet hierarki forutsagt av felles aner, men viser snarere gjenbruk i et ikke-nest mønster. (6)
[Oversetters innskudd: Relevante lenker: Gjenbrukmodellen]

Bilde 3. Sirkulært resonnement om makro-evolusjon

En hovedstrøms vitenskapelig artikkel erkjenner:
Felles avstamningInkongruens mellom fylogenier avledet fra morfologiske versus molekylære analyser, og mellom trær basert på forskjellige undergrupper av molekylære sekvenser har blitt gjennomgripende ettersom datasett har ekspandert raskt i både kjennetegn og arter ... fylogenetisk konflikt er vanlig, og ofte normen snarere enn unntaket. (7)
Konklusjon: Felles design er utbredt gjennom hele livet. Gjenbruk av svært like og komplekse deler i vidt forskjellige organismer i ikke-trelignende mønstre forklares best av handlingen til en intelligent agent.


Neste: "Den positive grunnen for design, i genetikk"

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund


Referanser:

  1. Paul Nelson and Jonathan Wells, "Homology in Biology," Darwinism, Design, and Public Education, 303-322.
  2. William A. Dembski and Jonathan Witt, Intelligent Design Uncensored: An Easy-to-Understand Guide to the Controversy (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2010), 85.
  3. Günter Bechly and Stephen C. Meyer, "The Fossil Record and Universal Common Ancestry," Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique, red.J.P. Moreland, Stephen C. Meyer, Christopher Shaw, Ann K. Gauger, og Wayne Grudem (Wheaton, IL: Crossway, 2017), 331-361.
  4. R. Quiring et al., "Homology of the eyeless gene of Drosophila to the Small eye in mice and Aniridi in humans," Science  65 (August 5, 1994), 785-789; D.B. Wake et al., "Homoplasy: from detecting pattern to determining process and mechanism of evolution," Science 331 (February 25, 2011), 1032-1035.
  5. P.-A. Christin et al., "Causes and evolutionary significance of genetic convergence," Trends in Genetics 26 (2010), 400-405; Y. Li et al., "The hearing gene Prestin unites echolocating bats and whales," Current Biology 20 (January 2010), R55-R56; G. Jones, "Molecular Evolution: Gene Convergence in Echolocating Mammals," Current Biology 20 (January 2010), R62-R64.
  6. For example, see W. Ford Doolittle, "Phylogenetic Classification and the Universal Tree," Science 284 (June 25, 1999), 2124-2128; W. Ford Doolittle, "Uprooting the Tree of Life," Scientific American (February 2000), 90-95; Arcady R. Mushegian et al., "Large-Scale Taxonomic Profiling of Eukaryotic Model Organisms: A Comparison of Orthologous Proteins Encoded by the Human, Fly, Nematode, and Yeast Genomes," Genome Research 8 (1998), 590-598; James H. Degnan and Noah A. Rosenberg, "Gene Tree Discordance, Phylogenetic Inference and the Multispecies Coalescent," Trends in Ecology and Evolution 24 (2009), 332-340; Eric Bapteste etPositivt argumentet for intelligent design i systematikk al., "Networks: Expanding Evolutionary Thinking," Trends in Genetics 29 (August 2013), 439-441; Graham Lawton, "Why Darwin Was Wrong about the Tree of Life," New Scientist (January 21, 2009), 34-39; Trisha Gura, "Bones, Molecules, or Both?" Nature 06 (July 20, 2000), 230-233; Anna Marie A. Aguinaldo et al., "Evidence for a Clade of Nematodes, Arthropods, and Other Moulting Animals," Nature  87 (May 29, 1997), 489-493; Erich D. Jarvis et al., "Whole-Genome Analyses Resolve Early Branches in the Tree of Life of Modern Birds," Science 346 (December 12, 2014), 1320-1331; Ewen Callaway, "Flock of Geneticists Redraws Bird Family Tree," Nature 16 (December 11, 2014), 297; Emma C. Teeling and S. Blair Hedges, "Making the Impossible Possible: Rooting the Tree of Placental Mammals," Molecular Biology and Evolution (2013); James E. Tarver et al., "The Interrelationships of Placental Mammals and the Limits of Phylogenetic Inference," Genome Biology and Evolution 8 (2006), 330-344; Jeffrey H. Schwartz and Bruno Maresca, "Do Molecular Clocks Run at All? A Critique of Molecular Systematics," Biological Theory 1 (December 2006), 357-371; Maximilian J. Telford, "Fighting Over a Comb," Nature 29 (January 21, 2016), 286; Antonis Rokas; "My Oldest Sister Is a Sea Walnut?" Science 342 (December 13, 2013), 1327-1329; Benjamin J. Liebeskind et al., "Complex Homology and the Evolution of Nervous Systems," Trends in Ecology and Evolution 31 (February 2016), 127-135; Amy Maxmen, "Evolution: You’re Drunk: DNA Studies Topple the Ladder of Complexity," Nautilus 9 (January 30, 2014), http://nautil.us/issue/9/time/evolution-youre-drunk (accessed October 28, 2020); David A. Legg et al., "Cambrian Bivalved Arthropod Reveals Origin of Arthrodization," Proceedings of the Royal Society B 279 (2012), 4699-4704; Mark S. Springer et al., "Endemic African Mammals Shake the Phylogenetic Tree," Nature 388 (July 3, 1997), 61-64; William J. Murphy et al., "Molecular Phylogenetics and the Origins of Placental Mammals," Nature  409 (February 1, 2001), 614-618; F. Keith Barker et al., "Phylogeny and Diversification of the Largest Avian Radiation," Proceedings of the National Academy of Sciences USA 101 (July 27, 2004), 11040-11045; Rodolphe Tabuce et al., "Early Tertiary Mammals from North Africa Reinforce the Molecular Afrotheria Clade," Proceedings of the Royal Society B 274 (2007), 1159-1166.
  7. Liliana M. Dávalos et al., "Understanding phylogenetic incongruence: lessons from phyllostomid bats," Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 87 (2012), 991-1024.