Intelligent design og menneskets frie vilje
Granville Sewell; 23. nov. 2022. Oversatt herfra.


I en serie innlegg, hvorav dette er det tredje, vurderer jeg problemet med smerte, men også indirekte Guds 'stillhet'. Fri viljeSe mine tidligere innlegg her og her.

Bilde 1. Konsekvenser av fri vilje


Jeg tror at mangel på lykke, i denne verden, som kan tilskrives 'Guds handlinger' (mer korrekt kalt "naturens handlinger") er liten, sammenlignet med ulykken som vi påfører hverandre. Reformer den menneskelige ånden og du har løst problemene med narkotikaavhengighet, fyllekjøring, krig, ødelagte ekteskap, barnemishandling, omsorgssvikt av eldre, kriminalitet, korrupsjon og rasehat. Jeg mistenker at mange (selvfølgelig ikke alle) av problemene som vi generelt skylder på omstendigheter utenfor vår kontroll, virkelig er forårsaket av, eller forverret av, mennesker - eller i det minste kunne forhindres hvis vi brukte så mye tid på å prøve å løse problemet, verdens problemer, som vi bruker i hedonistiske sysler.
Gud har gitt oss, på denne jorden, verktøyene og ressursene som er nødvendige for å bygge, ikke et paradis, men noe ikke så langt unna. Jeg er overbevist om at de fleste av de tingene som gjør oss mest ulykkelige, er direkte eller indirekte, et resultat av menneskers misgjerninger og feiltrinn. Ofte er det dessverre ikke den skyldige som lider.


LekebamseBilde 2. Lekebamse


En av våre største velsignelser
Men våre onde handlinger er også det uunngåelige resultatet av en av våre største velsignelser – vår frie vilje. C. S. Lewis sier, i Mere Christianity:
-Fri vilje, selv om den gjør ondskap mulig, er også det eneste som muliggjør enhver kjærlighet eller godhet eller glede, som er verdt å ha... Noen spurte meg en gang: «Hvorfor laget Gud en skapning av så råttent materiale, at det gikk galt?» Jo bedre materiale en skapning er laget av – jo smartere og sterkere og friere den er – jo bedre blir det, hvis det går riktig for seg. , men også desto verre blir det hvis det går galt.


Hvorfor bestemmer en mann og kone seg for å få barn? En lekedukke krever mye mindre arbeid, og får ikke raserianfall hver gang du får ham til å ta et bad eller legge seg. Et kosedyr vil være mye mindre sannsynlig å merke på veggene med en fargestift, eller klage på et måltid som tok timer å tilberede. Men de fleste foreldre føler at de dårlige opplevelsene med å oppdra et ekte barn, er en pris verdt å betale for belønningene - den håndlagde valentine-hilsenen han tar med seg hjem fra skolen, og "Jeg elsker deg" hun hvisker mens hun gir moren og faren et god natt kyss.

Bilde 3. Konsekvens av fri vilje


De erkjenner at den samme frie viljen som gjør et barn vanskeligere å ta vare på enn et kosedyr, også gjør det mer interessant. Dette må være slik vår Skaper føler for oss. Friheten som Gud har gitt oss resulterer, som en uunngåelig konsekvens, i mange dilemmaer for ham og for oss selv, men det er nettopp denne friheten som gjør oss mer interessante enn de andre dyrene. Gud må føle at hodepinen er en pris verdt å betale: Han har ikke tatt tilbake vår frie vilje, til tross for alt det onde vi har gjort. Hvorfor er det konsentrasjonsleire i verden som Gud skapte? Hvordan kunne den kristne kirke sponse korstogene og inkvisisjonen? Disse fryktelig vanskelige spørsmålene har et enkelt svar: fordi Gud ga oss alle en fri vilje.

Hvete og ugress
Jesus fortalte en lignelse om «hvete og ugress», som ser ut til å lære at syndens og sorgens ugress ikke kan fjernes fra jorden uten å ødelegge kimen til menneskelig frihet, som også gledens og godhetens hvete kommer fra. Det er umulig å befri verden for sorgen forårsaket av stolthet, egoisme og hat, uten å eliminere den frie viljen, som også er kilden til all uselviskhet og kjærlighet som finnes i verden. Tanken i seg selv er et uttrykk for vår frie vilje, og å si at Gud burde hindre oss i å gjøre det onde, er å be om at vår evne til å velge trekkes tilbake. Hvis vi ber Gud om å ta tilbake den frie viljen som han har gitt oss, kan vi like gjerne be ham om å gjøre oss til steiner.


D. BonhoefferHvis vi baserer vårt menneskesyn på det vi ser på TV-nyhetene, kan vi føle at godt og ondt er svært ute av balanse i dag; at det er mye mer smerte enn glede i verden, og mye mer ondskap enn godhet. Det er sant at mengden smerte som eksisterer i vår verden er overveldende, men det er også mengden av lykke. Og hvis vi ser nærmere på livene til de rundt oss, vil vi se at kimen til menneskelig frihet fortsatt produserer hvete så vel som ugress.


Den mørke natten i Nazi-Tyskland fødte heltemoten til Dietrich Bonhoeffer, Corrie ten Boom og mange andre. Det velkjente skuespillet The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds handler om to søstre oppdratt av en bitter mor, som kveler ambisjoner og fraråder utdanning. En søster ender opp med å følge veien til ødeleggelse som hennes mor tok; den andre nekter å bli fanget av omgivelsene sine, og hever seg over det. Det kan til tider virke som om vår verden kveles av smertens og ondskapens ugress, men hvis vi ser nøye etter, vil vi se at det fortsatt vokser hvete her.

Bilde 4. Dietrich Bonhoeffer


Igjen konkluderer vi med at ondskap og mangel på lykke, er de uunngåelige biproduktene av en av våre mest uvurderlige velsignelser: vår menneskelige frie vilje.
Neste artikkel: "Intelligent design og den gjensidige avhengigheten av menneskeliv."

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund