Abort -er ikke helsepleie
Av Michael Egnor; August 12, 2022. Oversatt herfra.


Det er vanlig i abortdebatten at tilhengere av abort insisterer på at tilgang til abort er en vesentlig del av reproduktiv helsehjelp. Aborttilhengere hevder at kvinner ikke kan motta effektiv og trygg medisinsk behandling med mindre abort på forespørsel er tilgjengelig for dem. Men jeg påpeker at denne påstanden - at abort er helsehjelp, det vil si en medisinsk prosedyre - ikke stemmer med noen rasjonell forståelse av medisinsk praksis eller etikk.

Bilde 1. Baby

babyAmerikansk medisinsk etikk er basert på fire grunnleggende prinsipper:
Autonomi: Å respektere pasientens rett til å ta sin egen beslutning.
Fordel: å hjelpe pasienten å fremme sitt eget beste.
Ikke-skadevolding: å ikke gjøre skade.
Rettferdighet: Å være rettferdig og behandle saker likt.


Det er allment akseptert i medisinsk etikk at fødselshjelp er omsorg for to pasienter - moren og barnet. Faktisk er det en eksplisitt sub-spesialisering innen fødselshjelp som kalles Maternal-Fetal Medicine, selv om alle fødselsleger nødvendigvis bekymrer seg om både barnets og morens velvære.

Hjørnesteiner i medisinsk etikk
Mens abort respekterer morens autonomi, fratar den åpenbart det ufødte barnet (som også er pasient) alle fire hjørnesteinene i medisinsk etikk - autonomi, velgjørende, ikke-ondskapsfullhet og rettferdighet. Barnet har absolutt ingen autonomi i saken, blir ikke hjulpet av abort, men blir faktisk drept av det, og blir behandlet på en måte som ville vært kriminell, hvis det ble gjort mot et menneske utenfor livmoren.

Bilde 2. En rett og en gal måte


moralsk argumentEtter de vanlige kriteriene som definerer etisk medisinsk praksis, er ikke abort en medisinsk prosedyre. For å få en bedre følelse av dette, tenk på at abort er en prosedyre der døden er utfallet som definerer suksess. Hvis ingen dør, er aborten en fiasko. Dødeligheten for abort er generelt oppgitt (av aborttilhengere) til omtrent 0,02 prosent, men det er ikke riktig. Dødeligheten for abort er 100,02 prosent. Abort er bare vellykket hvis noen dør. Noen ganger dør, tragisk nok, to mennesker.
Det eneste aspektet ved abort som knytter det til medisinsk praksis, er at det vanligvis utføres i et medisinsk anlegg ved bruk av medisinske verktøy av medisinsk personell. Men plassering, verktøy og sertifisering definerer ikke medisinske prosedyrer - for eksempel en lege som bruker sine ferdigheter og verktøy for bevisst å drepe mennesker, praktiserer ikke medisin, han begår drap.

En forbudt prosedyre
Abort er ikke medisinsk behandling - det er drap, begått (vanligvis) under godkjennelse av lov. Det er analogt, ikke med en operasjon, men med en rettslig henrettelse. Spesielt forbyr American Medical Association at leger deltar i rettslige henrettelser:
.. [Som] medlem av en profesjon dedikert til å bevare liv når det er håp om å gjøre det, må en lege ikke delta i en lovlig autorisert henrettelse.
Uavhengig av endringer i det juridiske landskapet etter Dobbs-vedtaket, bør legestanden fullstendig avvise abort og abortister. Abort er ikke helsehjelp. Abort er lovlig sanksjonert drap, og bevisst drap - enten det er abort, legeassistert selvmord, eutanasi, rettslig henrettelse eller drap - det er aldri en medisinsk prosedyre.

Bilde 3. Michael R. Egnor

M. EgnorMICHAEL EGNOR
SENIOR stipendiat, SENTER FOR NATURLIG OG KUNSTIG INTELLIGENS
Michael R. Egnor, MD, er professor i nevrokirurgi og pediatri ved State University of New York, Stony Brook, har fungert som direktør for pediatrisk nevrokirurgi og prisvinnende hjernekirurg. Han ble kåret til en av New Yorks beste leger av New York Magazine i 2005. Han fikk sin medisinske utdannelse ved Columbia University College of Physicians and Surgeons og fullførte residensen ved Jackson Memorial Hospital. Hans forskning på hydrocephalus har blitt publisert i tidsskrifter inkludert Journal of Neurosurgery, Pediatrics og Cerebrospinal Fluid Research. Han sitter i Scientific Advisory Board i Hydrocephalus Association i USA og har holdt mye forelesninger i hele USA og Europa.


Oversettelse ved Asbjørn E. Lund